Ankieta studencka

Ankieta obejmuje:

  • wszystkie roczne lektoraty SzJO (przeprowadzana jest pod koniec roku akademickiego),
  • wszystkie semestralne lektoraty SzJO, np. e-lektoraty i lektoraty w pełni internetowe (przeprowadzana jest pod koniec każdego semestru),
  • wszystkie kursy intensywne (zimowe i letnie).

Dyrekcja SzJO ogłasza terminy otwarcia i zamknięcia ankiety oraz podaje do wiadomości zbiorcze wyniki po zakończeniu każdego cyklu ankietyzacji.

Każdy nauczyciel może zapoznać się z wynikami ankiety na stronie USOS-web (zakładka DLA PRACOWNIKÓW). Wynik ankiety umieszczany jest w arkuszu osiągnięć oraz arkuszu oceny okresowej i brany jest pod uwagę przy ocenie okresowej pracownika oraz przy podejmowaniu decyzji o przyznaniu nagród. Od roku 2012/13 ankieta przeprowadzana jest on-line (poprzez USOS-web).

W kolumnie „Średni wynik” znajduje się średnia uzyskana przez pracownika w grupach stanowiących jeden przedmiot (czyli grupach współdzielących ten sam kod przedmiotu). W kolumnie „Średni wynik ankiety” znajduje się średnia dla wszystkich lektoratów SzJO. Po kliknięciu w strzałkę znajdującą się w kolumnie „Szczegóły” ukazują się szczegółowe wyniki dla danego pytania.