Ankieta studencka

[powrót do strony głównej]

Pod koniec każdego roku akademickiego Szkoła Języków Obcych przeprowadza wśród uczestników lektoratów ankietę. Zbiorcze wyniki publikowane są w semestrze zimowym kolejnego roku akademickiego.

Rok 2015 / 16 wyniki
Rok 2014 / 15 wyniki