Ankieta studencka

[powrót do strony głównej]

Pod koniec każdego roku akademickiego Szkoła Języków Obcych przeprowadza wśród uczestników lektoratów ankietę. Zbiorcze wyniki publikowane są w semestrze zimowym kolejnego roku akademickiego.

2017/18  
2016/17  
2015/16 wyniki
2014/15 wyniki