Archiwum wiadomości

 


14-16 maja br. gościliśmy w ramach programu Erazmus+ Dinarę Mambetkazievą, rusycystkę i romanistkę z Uniwersytetu Witolda Wielkiego w Kownie. Wizyta była kontynuacją współpracy między centrami językowymi obu uniwersytetów, która została nawiązana w ramach projektu FAB. W trakcie pobytu w SZJO Dinara Mambetkazieva obserwowała zajęcia języka rosyjskiego a także sama przeprowadziła lekcje w grupach Magdy Tulskiej-Budziak, Moniki Piotrowskiej, dr. Wojciecha Sosnowskiego i dr. Krzysztofa Świrko. Serdecznie dziękujemy wszystkim Nauczycielom goszczącym Dinarę Mambetkazievą na zajęciach! Wizyta była wspaniałą okazją do dyskusji i wymiany doświadczeń na temat nauczania języków obcych w środowisku akademickim.

21-24 maja br., w ramach współpracy między naszą jednostką i Centrum Języków Obcych Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu Karola w Pradze, gościły u nas rusycystka dr Ladislava Dolanová i romanistka Eva Popelková. W trakcie pobytu dr L. Dolanová obserwowała zajęcia Magdaleny Ziółek-Wojnar, Magdy Tulskiej-Budziak, dr. Józefa Dobrowolskiego, dr. Wojciecha Sosnowskiego i dr. Krzysztofa Świrko. Ponadto w dniu 23 maja przeprowadziła w grupie Magdy Tulskiej zajęcia poświęcone metodom pracy z tekstami naukowymi. Natomiast Eva Popelková obserwowała zajęcia języka francuskiego w grupach Lidii Kowalskiej, Iwony Bartnickiej, Agnieszki Józefowicz-Mengü, Violetty Randzio i Arkadiusza Misiaka. Goście uczestniczyli również w zajęciach e-lektoratowych prowadzonych przez Agnieszkę Przewłokę, Katarzynę Waśniewską i Agnieszkę Czublę. Obie Panie wyraziły entuzjastyczne opinie na temat zajęć, które obserwowały w SzJO. Spotkanie wzbogaciło obydwie strony o wiedzę na temat organizacji lektoratów w różnych jednostkach akademickich. Serdecznie dziękujemy wszystkim Nauczycielom, którzy wyrazili gotowość pokazania gościom swoich metod pracy!


21 kwietnia 2018 r. odbył się Dzień Otwarty na Uniwersytecie Warszawskim. Jak co roku, Szkoła Języków Obcych prezentowała na jednym ze stoisk naszą ofertę językową. Od godz. 10.00 do 16.00 nasze Koleżanki i Koledzy odpowiadali na pytania przyszłych studentów UW. Stoisko SzJO cieszyło się dużym zainteresowaniem. Koordynator stoiska: Maria Kaska. Dziękujemy Józefowi Dobrowolskiemu, Elizie Fijałkowskiej-Ładak, Dorocie Jurczyk, Marii Kasce, Ewie Lemiech-Łazickiej, Elżbiecie Stempień-Chyli, Katarzynie Zegadło i Magdalenie Ziółek-Wojnar za poświęcenie słonecznej, wolnej soboty naszej Szkole.