Archiwum wiadomości

E-usługi: centralny egzamin językowy online | Jednym z warunków studiowania cudzoziemców na UW jest wykazanie się znajomością języka polskiego lub angielskiego przynajmniej na poziomie B2. W ostatnich dniach kandydaci po raz pierwszy przystąpili do egzaminów online, wykorzystując do tego nowe narzędzie. Dzięki internetowej łączności audio-wideo egzaminy przebiegały tak, jak w rzeczywistych warunkach. | więcej | 2018-08-11
9 i 10 maja 2019 odbyła się konferencja naukowo-dydaktyczna pt. Kompetencje dla XXI wieku: certyfikacja biegłości językowej. Została ona zorganizowana przez Radę Koordynacyjną ds. Certyfikacji Biegłości Językowej oraz Szkołę Języków Obcych Uniwersytetu Warszawskiego. Tematem przewodnim konferencji była certyfikacja biegłości językowej w kontekście kształcenia na uczelniach wyższych. Dużo uwagi poświęcono wnioskom z badania przeprowadzonego z udziałem egzaminatorów SzJO, które dotyczyło holistycznej i analitycznej metody sprawdzania prac egzaminacyjnych.  Pracownicy Szkoły Języków Obcych dr Sylwia Kossakowska–Pisarek, dr Sławomir Maskiewicz i dr Karol Stępień wygłosili interesujące referaty. W organizacji konferencji czynny udział wzięli dr Andrzej Dąbrowski, Magdalena Ziółek – Wojnar oraz Monika Piotrowska. Dziękujemy wszystkim naszym Koleżankom i Kolegom, którzy byli obecni na konferencji. | 2019-05-22
Inauguracja Foundation Year 2018/19 | 2018-10-31

 

W sobotę 27 kwietnia 2019 r. odbył się Dzień Otwarty na Uniwersytecie Warszawskim. Dorocznym zwyczajem na jednym ze stoisk prezentowaliśmy naszą ofertę dydaktyczną. Dla odwiedzających przygotowaliśmy ulotki informacyjne, plakaty oraz ołówki z logo i adresem mailowym SzJO. Od godz. 10.00 do 16.00 nasze Koleżanki i nasi Koledzy odpowiadali na liczne pytania przyszłych studentów UW. Stoisko SzJO cieszyło się bardzo dużym zainteresowaniem. Dziękujemy za poświęcony czas i wkład pracy w promocję SzJO osobom, które zaangażowały się w Dzień Otwarty: Janinie Furgał, Ewie Lemiech-Łazickiej, Agnieszce Sadłowskiej-Sołowiej, Katarzynie Zegadło, Violetcie Randzio, Mirosławowi Kuci oraz Paniom z obu sekretariatów: Małgorzacie Zdańskiej, Elżbiecie Mroczkowskiej, Annie Kalbarczyk i Annie Drozd, które pomagały w przygotowaniu materiałów.

Rejestracja na egzaminy certyfikacyjne – 18.04.2019 – 04.06.2019 | W tym terminie wszyscy zainteresowani przystąpieniem do egzaminu certyfikacyjnego w sesji letniej będą mogli dokonać samodzielnej rejestracji on-line, za pośrednictwem strony rejestracji żetonowej; Rejestracja na egzaminy dla osób spoza UW | 2019-04-25
INFORMACJA ODNOŚNIE PŁATNOŚCI ZA LEKTORATY I EGZAMINY JĘZYKOWE | W związku ze zmianą modułu płatności w systemie USOS bardzo prosimy, aby w dniach 18 – 19 września 2018 nie uiszczać opłat za lektoraty i egzaminy językowe. Od 19 września 2018 zmienią się WSZYSTKIE indywidualne numery bankowe studentów. Bank nie będzie akceptował przelewów przychodzących na dotychczasowe numery – środki będą zwracane do nadawców. / Źródło: Biuro ds. Realizacji Procesu Bolońskiego i Organizacji Nauczania Języków Obcych | 2018-09-12
2019-03-28 | Dyrektor Szkoły Języków Obcych UW ogłasza, za zgodą JM Rektora UW, konkurs na następujące stanowiska: lektora języka niemieckiego (1 stanowisko), wykładowca języka francuskiego (1 miejsce), wykładowca języka niderlandzkiego (1 miejsce), starszy wykładowca języka angielskiego (5 miejsc), starszy wykładowca języka rosyjskiego (1 miejsce), starszy wykładowca języka szwedzkiego (1 miejsce) | WIĘCEJ
21 listopada 2018 roku w Zespole Języka Rosyjskiego SZJO UW odbył się warsztat przeprowadzony przez dr Zoję Kucę – rusycystkę, literaturoznawcę i praktykującego nauczyciela języka rosyjskiego przez ostatnie 15 lat związanego z Instytutem Lingwistyki Stosowanej UMCS. Warsztat pt. „Дискуссионная площадка – коммуникативные задания, развивающие навыки говорения” poświęcony był zadaniom komunikacyjnym na zajęciach języka rosyjskiego i przeprowadzony został w oparciu o nowy podręcznik autorstwa dr Zoi Kucej pt. „Дискуcсия”. Poza pracownikami SZJO UW w warsztacie wzięli udział rusycyści związani z innymi warszawskimi placówkami edukacyjnymi (m.in. ze Studium Języków Obcych UKSW). Spotkanie przebiegło w niezwykle miłej i twórczej atmosferze. Uczestnicy warsztatu byli pod wrażeniem wielości i różnorodności zadań komunikacyjnych, jakie zostały im przedstawione.

Rada Koordynacyjna ds. Certyfikacji Biegłości Językowej oraz Szkoła Języków Obcych Uniwersytetu Warszawskiego zapraszają na konferencję naukowo-dydaktyczną pt. Kompetencje dla XXI wieku: certyfikacja biegłości językowej | data konferencji: 9-10 maja 2019 r. | więcej
W dniach 19-20 października 2018 r. pracownicy SzJO szkolili się i integrowali w Europejskim Centrum Edukacji Geologicznej w Chęcinach.

14-16 maja br. gościliśmy w ramach programu Erazmus+ Dinarę Mambetkazievą, rusycystkę i romanistkę z Uniwersytetu Witolda Wielkiego w Kownie. Wizyta była kontynuacją współpracy między centrami językowymi obu uniwersytetów, która została nawiązana w ramach projektu FAB. W trakcie pobytu w SZJO Dinara Mambetkazieva obserwowała zajęcia języka rosyjskiego a także sama przeprowadziła lekcje w grupach Magdy Tulskiej-Budziak, Moniki Piotrowskiej, dr. Wojciecha Sosnowskiego i dr. Krzysztofa Świrko. Serdecznie dziękujemy wszystkim Nauczycielom goszczącym Dinarę Mambetkazievą na zajęciach! Wizyta była wspaniałą okazją do dyskusji i wymiany doświadczeń na temat nauczania języków obcych w środowisku akademickim.

21-24 maja br., w ramach współpracy między naszą jednostką i Centrum Języków Obcych Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu Karola w Pradze, gościły u nas rusycystka dr Ladislava Dolanová i romanistka Eva Popelková. W trakcie pobytu dr L. Dolanová obserwowała zajęcia Magdaleny Ziółek-Wojnar, Magdy Tulskiej-Budziak, dr. Józefa Dobrowolskiego, dr. Wojciecha Sosnowskiego i dr. Krzysztofa Świrko. Ponadto w dniu 23 maja przeprowadziła w grupie Magdy Tulskiej zajęcia poświęcone metodom pracy z tekstami naukowymi. Natomiast Eva Popelková obserwowała zajęcia języka francuskiego w grupach Lidii Kowalskiej, Iwony Bartnickiej, Agnieszki Józefowicz-Mengü, Violetty Randzio i Arkadiusza Misiaka. Goście uczestniczyli również w zajęciach e-lektoratowych prowadzonych przez Agnieszkę Przewłokę, Katarzynę Waśniewską i Agnieszkę Czublę. Obie Panie wyraziły entuzjastyczne opinie na temat zajęć, które obserwowały w SzJO. Spotkanie wzbogaciło obydwie strony o wiedzę na temat organizacji lektoratów w różnych jednostkach akademickich. Serdecznie dziękujemy wszystkim Nauczycielom, którzy wyrazili gotowość pokazania gościom swoich metod pracy!

21 kwietnia 2018 r. odbył się Dzień Otwarty na Uniwersytecie Warszawskim. Jak co roku, Szkoła Języków Obcych prezentowała na jednym ze stoisk naszą ofertę językową. Od godz. 10.00 do 16.00 nasze Koleżanki i Koledzy odpowiadali na pytania przyszłych studentów UW. Stoisko SzJO cieszyło się dużym zainteresowaniem. Koordynator stoiska: Maria Kaska. Dziękujemy Józefowi Dobrowolskiemu, Elizie Fijałkowskiej-Ładak, Dorocie Jurczyk, Marii Kasce, Ewie Lemiech-Łazickiej, Elżbiecie Stempień-Chyli, Katarzynie Zegadło i Magdalenie Ziółek-Wojnar za poświęcenie słonecznej, wolnej soboty naszej Szkole.

12 stycznia 2018 na Stadionie Narodowym w Warszawie miał miejsce Ogólnopolski Dzień Informacyjny Erasmus+. Przedstawiciele polskiego zespołu projektu FAB zostali zaproszeni na to wydarzenie w charakterze ekspertów, służyli innym swoją radą i dzielili się doświadczeniem. | więcej 
Z przyjemnością informujemy, że nasza koleżanka mgr Jolanta Urbanikowa została wybrana na kolejną kadencję na Wiceprzewodniczącą European Language Council. Serdecznie gratulujemy. | dodano: 2017-12-07
ZMIANA WYSOKOŚCI OPŁATY ZA LEKTORATY | Na mocy Zarządzenia Nr 32 Rektora UW z dnia 31 marca 2017 r. ulegnie zmianie wysokość opłaty za lektorat języka obcego. Od 1 października 2017 r. koszt kursu (60h) będzie wynosił 825,60 PLN. | dodano: 2017-04-19