Egzaminy certyfikacyjne z języków obcych

Uwaga! Strony wymienione poniżej są jedynymi aktualnymi źródłami informacji na temat egzaminów certyfikacyjnych i uznawania ocen. 


1. Informacje o egzaminach certyfikacyjnych


2. Przykładowe testy egzaminacyjne z objaśnieniami


3. Repetytoryjne e-kursy języków obcych


4. Uznawanie zewnętrznych certyfikatów i ocen


5. Jak uzyskać certyfikat biegłości językowej

 1. Na wniosek studenta Szkoła Języków Obcych wydaje odpłatnie Certyfikat Biegłości Językowej, potwierdzający poziom biegłości językowej na podstawie zdanego egzaminu certyfikacyjnego (Zarządzenie nr 4 Rektora UW z 18 stycznia 2007 r.)
 2. Certyfikat wydawany jest w języku polskim.
 3. Na wniosek może zostać wydany dodatkowy certyfikat w języku angielskim, niemieckim lub francuskim.
 4. Koszt jednego certyfikatu wynosi 25 zł.
 5. Przybliżony czas realizacji wniosku wynosi 21 dni.
 6. Aby uzyskać certyfikat należy:
  • pobrać i wypełnić formularz zgłoszeniowy – WNIOSEK | google docs
  • wypełniony wniosek należy przesłać mailem na adres: wnioski.certyfikaty@uw.edu.pl
  • wnieść opłatę w wysokości 25 zł za polską wersję językową (każda kolejna wersja językowa to koszt 25 zł) na konto: Uniwersytet Warszawski, Szkoła Języków Obcych, ul. Nowy Świat 69, 00-927 Warszawa 21 1160 2202 0000 0000 6084 9690 z dopiskiem: opłata za Certyfikat Biegłości Językowej
  • przesłać mailowo potwierdzenie przelewu: wnioski.certyfikaty@uw.edu.pl
  • Po sporządzeniu certyfikatu pracownik SzJO wysyła wnioskodawcy mail z zawiadomieniem o możliwości jego odbioru.
  • Certyfikaty wydawane są we wtorki w godzinach 09.00-13.00 i czwartki w godz. 8.00-12.00 w siedzibie Szkoły Języków Obcych UW, ul. Nowy Świat 69,  wejście B, p. 19, II piętro.
  • Wnioskodawca, odbierając certyfikat, sprawdza zgodność danych i poświadcza je własnoręcznym podpisem na wniosku oraz w księdze rejestracyjnej. W przypadku stwierdzenia niezgodności pracownik SzJO przygotowuje poprawiony certyfikat.
  • Wnioski i nieodebrane certyfikaty przechowywane są przez pięć lat, a następnie komisyjnie niszczone.
  • Od sesji letniej 2012/2013 wydawany jest NOWY certyfikat. Na nowym wzorze certyfikatu w polskiej wersji językowej widnieje OCENA KOŃCOWA z egzaminu. Certyfikaty już wydane nie podlegają wymianie.
  • UWAGA! Po odbiór certyfikatu należy zgłosić się osobiście. SzJO nie wysyła certyfikatów pocztą.