Egzaminy certyfikacyjne z języków obcych

 [strona główna]


Pytania i uwagi dotyczące egzaminów certyfikacyjnych prosimy kierować na adres: certyfikaty@uw.edu.pl


Mapa strony
 1. Wymagania w zakresie kwalifikacji językowych na UW
 2. Kto może przystąpić do egzaminu
 3. Szczegółowe informacje o egzaminach certyfikacyjnych
 4. Przykładowe testy egzaminacyjne z objaśnieniami
 5. Kursy repetytoryjne
 6. Uznawanie ocen
 7. Jak uzyskać certyfikat biegłości językowej

1. Wymagania w zakresie kwalifikacji językowych na UW

Wymagania w zakresie kwalifikacji językowych na UW opisane są w Zarządzeniu nr 59 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie certyfikacji biegłości językowej | czytaj


2. Kto może przystąpić do egzaminu certyfikacyjnego

Bezpłatnie studenci UW do wyczerpania żetonów egzaminacyjnych więcej
Bezpłatnie doktoranci do wyczerpania żetonów egzaminacyjnych więcej
Za odpłatnością wszyscy zainteresowani (również osoby spoza Uniwersytetu Warszawskiego) więcej

 


3. Szczegółowe informacje o egzaminach certyfikacyjnych

Informacje o uniwersyteckich egzaminach certyfikacyjnych (opis egzaminu, przykładowe testy, zasady przystępowania, oferta egzaminów w danej sesji, terminy, wyniki, itp.) dostępne są na stronie internetowej Rady Koordynacyjnej ds. Certyfikacji Biegłości Językowej.


4. Przykładowe testy egzaminacyjne z objaśnieniami

Na stronach Centrum Otwartej i Multimedialnej Edukacji UW (COME) dostępne są przykładowe testy egzaminacyjne z 6 języków na poziomie B2, zawierające wskazówki dla zdających. Klucz dostępu: CERTYFIKACJA (wpisz wielkimi literami). Przy logowaniu na platformę użyj numeru PESEL jako loginu oraz hasła USOS. | Helpdesk: jezyki-help.come(at)uw.edu.pl 


5. Kursy repetytoryjne

Studenci, którzy wykorzystali dwa żetony egzaminacyjne i zamierzają po raz kolejny podejść do egzaminu certyfikacyjnego, będą zobowiązani do zarejestrowania się na 10-godzinny kurs internetowy w ramach powtarzania zajęć z języka obcego z powodu niezadowalających wyników w nauce. Koszt kursu wraz z weryfikacją efektów wynosi 150 PLN. Kursy są udostępniane na platformie COME w zakładce Repetytoryjne e-kursy języków obcych na poziomie B2. Terminy kursów i rejestracji ogłaszane są na stronie Rejestracje.


6. Uznawanie zewnętrznych certyfikatów i ocen

Jakie oceny można przepisać w SzJO? Gdzie i kiedy można przepisać oceny? | czytaj


7. Jak uzyskać certyfikat biegłości językowej

 1. Na wniosek studenta Szkoła Języków Obcych wydaje odpłatnie Certyfikat Biegłości Językowej, potwierdzający poziom biegłości językowej na podstawie zdanego egzaminu certyfikacyjnego (Zarządzenie nr 4 Rektora UW z 18 stycznia 2007 r.)
 2. Certyfikat wydawany jest w języku polskim.
 3. Na wniosek studentki / studenta może zostać wydany dodatkowy certyfikat w języku angielskim, niemieckim lub francuskim.
 4. Koszt jednego certyfikatu wynosi 25 zł.
 5. Przybliżony czas realizacji wniosku wynosi 21 dni.
 6. Aby uzyskać certyfikat należy:
  • pobrać i wypełnić formularz zgłoszeniowy – WNIOSEK | google docs
  • wypełniony wniosek należy przesłać mailem na adres: wnioski.certyfikaty(at)uw.edu.pl
  • wnieść opłatę w wysokości 25 zł za polską wersję językową (każda kolejna wersja językowa to koszt 25 zł) na konto: Uniwersytet Warszawski, Szkoła Języków Obcych, ul. Nowy Świat 69, 00-927 Warszawa 21 1160 2202 0000 0000 6084 9690 z dopiskiem: opłata za Certyfikat Biegłości Językowej
  • przesłać mailowo potwierdzenie przelewu: wnioski.certyfikaty(at)uw.edu.pl
  • Po sporządzeniu certyfikatu pracownik SzJO wysyła wnioskodawcy mail z zawiadomieniem o możliwości jego odbioru.
   • Certyfikaty wydawane są we wtorki w godzinach 09.00-13.00 i czwartki w godz. 8.00-12.00 w siedzibie Szkoły Języków Obcych UW, ul. Nowy Świat 69,  wejście B, p. 19,II piętro DYŻUR Z DNIA  27.12.20018 ZOSTAŁ PRZEŁOŻONY NA DZIEŃ 04.01.2019 W GODZ. 8.00-12.00
  • Wnioskodawca, odbierając certyfikat, sprawdza zgodność danych i poświadcza je własnoręcznym podpisem na wniosku oraz w księdze rejestracyjnej. W przypadku stwierdzenia niezgodności pracownik SzJO przygotowuje poprawiony certyfikat.
  • Wnioski i nieodebrane certyfikaty przechowywane są przez pięć lat, a następnie komisyjnie niszczone.
  • Od sesji letniej 2012/2013 wydawany jest NOWY certyfikat. Na nowym wzorze certyfikatu w polskiej wersji językowej widnieje OCENA KOŃCOWA z egzaminu. Certyfikaty już wydane nie podlegają wymianie.
  • UWAGA! Po odbiór certyfikatu należy zgłosić się osobiście. SzJO nie wysyła certyfikatów pocztą.