Część sprawozdawcza

  • Raport z pierwszego międzynarodowego spotkania partnerów projektu FAB, 23 października 2015, Warszawa [kliknij]
  • Warsztaty „W poszukiwaniu dydaktycznych inspiracji – ocena kształtująca”, 1 i 8 kwietnia 2016 , Warszawa [kliknij]
  • Spotkanie międzynarodowe w Kownie, 17 czerwca 2016 r. [kliknij]
  • Szkolenie nt. podejścia kształtującego, 1 i 22 czerwca 2016 r., Warszawa [kliknij]
  • Spotkanie międzynarodowe w Kownie, 17 czerwca 2016 r. [kliknij]
  • Spotkanie międzynarodowe w Pecs, 16 czerwca 2017 r. [kliknij]