Komisje wyborcze

Wyniki wyborów na elektorów i kandydata na przedstawiciela do Senatu UW

Okręgowa Komisja Wyborcza nr 2 informuje, że na zebraniu wyborczym nauczycieli akademickich SzJO, które odbyło się 3 lutego 2016 roku w sali im. J. Brudzińskiego w Pałacu Kazimierzowskim, wybrano trzech elektorów do Kolegium Elektorów UW oraz jednego kandydata na przedstawiciela do Senatu UW.

 • Liczba osób uprawnionych do głosowania: 108
 • Liczba osób obecnych: 45

Elektorzy:

 1. mgr Magdalena Biesiadecka (45 głosów)
 2. mgr Agnieszka Harrison (44 głosy)
 3. mgr Hanna Mieszkowska (44 glosy)

Kandydat na przedstawiciela do Senatu UW

 1. mgr Jolanta Urbanik (45 głosów)

Skład OKW nr 2

 1. mgr Ewa Kościuk (Przewodnicząca)
 2. mgr Waldemar Sikorski (Zastępca Przewodniczącej)
 3. mgr Renata Maksymowicz (Sekretarz)
 4. mgr Jadwiga Śmiechowska
 5. mgr Agnieszka Józefowicz-Mengü

Protokolant

mgr Izabella Grabowicz

Skład Komisji Skrutacyjnej

 1. mgr Dorota Jurczyk
 2. mgr Agnieszka Kowalewska
 3. mgr Agnieszka Wiloch-Sikorska
 4. mgr Katarzyna Wiśniewska-Szaran
 5. mgr Anna Zięba

Zgodnie z Uchwałą Nr 7 UKW z dnia 7 stycznia 2016 r. w sprawie ustalenia okręgów wyborczych w kadencji 2016-2020, w dniu 13 stycznia 2016 r. ukonstytuowała się Komisja Wyborcza Szkoły Języków Obcych w składzie:

 1. Ewa Kościuk, przewodnicząca
 2. Waldemar Sikorski, zastępca przewodniczącej
 3. Renata Maksymowicz, sekretarz
 4. Jadwiga  Śmiechowska
 5. Agnieszka Józefowicz-Mengü

OGŁOSZENIE

W związku z koniecznością przeprowadzenia wyboru trzech członków Kolegium Elektorów Uniwersytetu oraz jednego kandydata na członka Senatu UW z grupy innych nauczycieli akademickich, zwołuję zebranie wyborcze w dniu 3 lutego 2016 roku (środa) o godz. 18.00 w sali im. J. Brudzińskiego w Pałacu Kazimierzowskim.
Prawo do głosowania w wyborach mają Ci pracownicy SzJO, dla których UW jest podstawowym miejscem pracy i są zatrudnieni na pełny etat.

Przewodnicząca Komisji Wyborczej w SzJO
Ewa Kościuk


ARCHIWUM

Zgodnie z Uchwałą Nr 14 Uczelnianej Komisji Wyborczej w sprawie ustalenia okręgów wyborczych w dniu 10.01.2012 r. ukonstytuowała się Komisja Wyborcza Szkoły Języków Obcych w składzie:

 1. Ewa Kościuk, przewodnicząca
 2. Waldemar Sikorski, zastępca przewodniczącej
 3. Ewa Froehlich
 4. Renata Maksymowicz
 5. Anna Zięba
OGŁOSZENIE
W związku z koniecznością przeprowadzenia wyborów uzupełniających członka Senatu UW przez Uczelnianą Komisję Wyborczą, zwołuję zebranie wyborcze w dniu 25 lutego 2015 roku (środa) godz. 18.15 w sali nr 4, Wydział Polonistyki (Główny Kampus). Celem zebrania jest wybór jednego kandydata na członka Senatu UW z grupy innych nauczycieli akademickich. Prawo do głosowania w wyborach mają Ci pracownicy SzJO, dla których UW jest pierwszym miejscem pracy.
Przewodnicząca Komisji Wyborczej w SzJO
Ewa Kościuk

W SzJO funkcjonuje również Wewnętrzna Komisja Wyborcza w składzie:

 1. mgr Wiera Ignatowa,
 2. mgr Sylwia Kossakowska-Pisarek (przewodnicząca),
 3. mgr Ewa Lemiech Łazicka (z-ca Przewodniczącej),
 4. mgr Tatiana Olszewska