Grades Conversion Table

 [home]

ANGIELSKI | ENGLISH
Poziom B2 | Level B2

Nazwa certyfikatu | Name of the certificate

Poziom C1 | Level C1

Nazwa certyfikatu | Name of the certificate

Poziom C2 | Level C2

Nazwa certyfikatu | Name of the certificate

Instytucja wydająca certyfikat | Certificate issued by
Cambridge First Certificate (FCE)

 • A = b. dobry
 • B = dobry
 • C = dostateczny
Cambridge Certificate in Advanced English (CAE)

 • A = b. dobry
 • B = dobry
 • C = dostateczny
Cambridge Certificate of Proficiency in English (CPE)

 • A = b. dobry
 • B = dobry
 • C = dostateczny
University of Cambridge ESOL Examinations
Cambridge B2 First

 • A = b. dobry
 • B = dobry 
 • C = dostateczny  
Cambridge C1 Advanced

 • A = b. dobry 
 • B = dobry 
 • C = dostateczny
Cambridge C2 Proficiency

 • A = b. dobry
 • B = dobry
 • C = dostateczny
Cambridge Assessment English
International English Language Testing System (IELTS)

 • Band 6,5 = b. dobry
 • Band 6 = dobry
 • Band 5,5 = dostateczny

Uznawana jest wyłącznie wersja IELTS Academic; wersja IELTS General Training nie jest uznawana | Only the IELTS Academic test is recognized; we do not recognize the IELTS General Training test

International English Language Testing System (IELTS)

 • Band 8 = b. dobry
 • Band 7,5 = dobry
 • Band7 = dostateczny

Uznawana jest wyłącznie wersja IELTS Academic; wersja IELTS General Training nie jest uznawana | Only the IELTS Academic test is recognized; we do not recognize the IELTS General Training test

International English Language Testing System (IELTS)

 • Band 9 = b. dobry
 • Band 8,5 = dobry

Uznawana jest wyłącznie wersja IELTS Academic; wersja IELTS General Training nie jest uznawana | Only the IELTS Academic test is recognized; we do not recognize the IELTS General Training test

British Council, Cambridge English Language Assessment IDP: IELTS Australia

Uznawana jest wyłącznie wersja IELTS Academic; wersja IELTS General Training nie jest uznawana | Only the IELTS Academic test is recognized; we do not recognize the IELTS General Training test

Test of English as a Foreign Language (TOEFL iBT@)

 • 88-93 = b. dobry
 • 82- 87 = dobry
 • 75-81 = dostateczny
Test of English as a Foreign Language (TOEFL iBT@)

 • 105-109 =  b. dobry
 • 100-104  = dobry
 • 94-99 = dostateczny
Test of English as a Foreign Language (TOEFL iBT@)

 • 118-120 = b. dobry
 • 114-117 = dobry
 • 110-113 = dostateczny
Educational Testing Service, Princeton, USA

 

FRANCUSKI | FRENCH

Poziom B2 | Level B2

Nazwa certyfikatu | Name of the certificate

Poziom C1 | Level C1

Nazwa certyfikatu | Name of the certificate

Poziom C2 | Level C2

Nazwa certyfikatu | Name of the certificate

Instytucja wydająca certyfikat | Certificate issued by
Diplome d’Etudes en Langue Francaise (DELF B2)

Wynik:

 • 86-100 = b.dobry
 • 70-85 = dobry
 • 50-69 = dostateczny
Diplome Approfondi de la  Langue Francaise (DALF C1))

Wynik:

 • 86-100 = b.dobry
 • 70-85 = dobry
 • 50-69 = dostateczny
Diplome Approfondi de la  Langue Francaise (DALF C2)

Wynik:

 • 86-100 = b.dobry
 • 70-85 = dobry
 • 50-69 = dostateczny
Ministere francais de l’education nationale, centre International d’Etudes Pedagogiques (CIEP)
Diplome de Langue Francaise (DL) avance (3)

Wynik:

 • Tres bien = b.dobry
 • Bien = dobry
 • Ascez bien = dostateczny
Diplome Superieur d’Etudes Francais Modernes (DS) ou Dimplome Superieur de Langue et Culture Francaise (DSLCF)

Wynik:

 • Tres bien = b.dobry
 • Bien = dobry
 • Ascez bien = dostateczny
Diplome de Hautes Etudes Francaises (DHEF)

Wynik:

 • Tres bien = b.dobry
 • Bien = dobry
 • Ascez bien = dostateczny
Alliance Francaise

HISZPAŃSKI | SPANISH

Poziom B2 | Level B2

Nazwa certyfikatu | Name of the certificate

Poziom C1 | Level C1

Nazwa certyfikatu | Name of the certificate

Poziom C2 | Level C2

Nazwa certyfikatu | Name of the certificate

Instytucja wydająca certyfikat | Certificate issued by
Diploma de Espanol como Lengua Extranjera (DELE) Nivel B2

UWAGA!

Do USOS-webu wpisywana jest adnotacja o zdanym egzaminie bez wyszczególnienia oceny.

Diploma de Espanol como Lengua Extranjera (DELE) Nivel C1

UWAGA!

Do USOS-webu wpisywana jest adnotacja o zdanym egzaminie bez wyszczególnienia oceny.

Diploma de Espanol como Lengua Extranjera (DELE) Nivel C2

UWAGA!

Do USOS-webu wpisywana jest adnotacja o zdanym egzaminie bez wyszczególnienia oceny.

Instytut Cervantesa w imieniu Ministerstwa Edukacji, Kultury i Sportu w Hiszpanii

NIEMIECKI | GERMAN

Poziom B2 | Level B2

Nazwa certyfikatu | Name of the certificate

Poziom C1 | Level C1

Nazwa certyfikatu | Name of the certificate

Poziom C2 | Level C2

Nazwa certyfikatu | Name of the certificate

Instytucja wydająca certyfikat | Certificate issued by
Goethe –Zertifikat B2

Wynik:

 • 90-100 sehr gut = b.dobry
 • 80-89  gut = dobry
 • 70-79 befriedigend = dostateczny plus
 • 60-69 ausreichend = dostateczny
Goethe –Zertifikat C1

Wynik:

 • 90-100 sehr gut = b.dobry
 • 80-89  gut = dobry  
 • 70-79 befriedigend = dostateczny plus
 • 60-69 ausreichend = dostateczny
GDS Grosses Deutsches Sprachdiplom

Wynik:

 • 90-100 sehr gut = b.dobry
 • 80-89 gut = dobry   
 • 70-79 befriedigend = dostateczny plus
 • 60-69 ausreichend = dostateczny
Goethe Institut
Deutsches Sprachdiplom II (DSDII)

Egzamin DSD II uważany jest na UW za zdany na poziomie C1, jeśli wszystkie części egzaminu zdane są na C1. W przypadku kiedy nawet jedna część jest zdana na B2, egzamin będzie uznany jako zdany na poziomie B2.

Kultusministerkonferenz
Osterreichisches Sprachdiplom Deutsch B2Mittelstufe Deutsch

Wynik:

 • 88-100 sehr gut = b.dobry
 • 75-87 gut = dobry
 • 60-74 bestanden = dostateczny
Osterreichisches Sprachdiplom Deutsch C1 Oberstufe Deutsch

Wynik:

 • 140-160 sehr gut = b.dobry
 • 118-139 gut = dobry
 • 96-117 bestanden = dostateczny
Osterreichisches Sprachdiplom Deutsch C2 Wirtschaftssprache Deutsch

Wynik:

 • 140-160 sehr gut = b.dobry
 • 118-139 gut = dobry
 • 96-117 bestanden = dostateczny
Instytut Austriacki

ROSYJSKI | RUSSIAN

Poziom B2 | Level B2

Nazwa certyfikatu | Name of the certificate

Poziom C1 | Level C1

Nazwa certyfikatu | Name of the certificate

Poziom C2 | Level C2

Nazwa certyfikatu | Name of the certificate

Instytucja wydająca certyfikat | Certificate issued by
TRKI 2 (TORFL 2)

Rosyjski państwowy system certyfikacyjny z języka rosyjskiego dla obcokrajowców

Wynik:

 • 88-100% = b. dobry
 • 75-87% = dobry
 • 60-74 % = dostateczny
TRKI 3 (TORFL 3)

Wynik:

 • 88-100% = b. dobry
 • 75-87% = dobry
 • 60-74 % = dostateczny
TRKI 4 (TORFL 4)

Wynik:

 • 88-100% = b. dobry
 • 75-87% = dobry
 • 60-74 % = dostateczny
Główne Centrum testowania Cudzoziemców przy Ministerstwie Oświaty Federacji Rosyjskiej
Russkij jazyk povsednevnogo obscenija – certyfikat w zakresie języka rosyjskiego ogólnego: Postporogovyj uroven (vantage)

Wynik:

 • 88-100% = b. dobry
 • 75-87% = dobry
 • 60-74 % = dostateczny
Russkij jazyk povsednevnogo obscenija – certyfikat w zakresie języka rosyjskiego ogólnego: uroven professionlanogo vladanija (effective operational proficiency)

Wynik:

 • 88-100% = b. dobry
 • 75-87% = dobry
 • 60-74 % = dostateczny
Russkij jazyk povsednevnogo obscenija – certyfikat w zakresie języka rosyjskiego ogólnego: uroven nisitela jazyka (mastery)

Wynik:

 • 88-100% = b. dobry
 • 75-87% = dobry
 • 60-74 % = dostateczny
Główne Centrum testowania Cudzoziemców przy Ministerstwie Oświaty Federacji Rosyjskiej wraz z Państwowym Instytutem Języka Rosyjskiego im. A. Puszkina w Moskwie

WŁOSKI | ITALIAN

Poziom B2 | Level B2

Nazwa certyfikatu | Name of the certificate

Poziom C1 | Level C1

Nazwa certyfikatu | Name of the certificate

Poziom C2 | Level C2

Nazwa certyfikatu | Name of the certificate

Instytucja wydająca certyfikat | Certificate issued by
Certificato di Conoscenza della Lingua Italiana –Livello 3 (CELI 3)

Wynik:

 • A=b.dobry
 • B=dobry
 • C=dostateczny
Certificato di Conoscenza della Lingua Italiana –Livello 4 (CELI 4)

Wynik:

 • A=b.dobry
 • B=dobry
 • C=dostateczny
Certificato di Conoscenza della Lingua Italiana –Livello 5 (CELI 5)

Wynik:

 • A=b.dobry
 • B=dobry
 • C=dostateczny
 

NIDERLANDZKI | DUTCH

Poziom B2 | Level B2

Nazwa certyfikatu | Name of the certificate

Poziom C1 | Level C1

Nazwa certyfikatu | Name of the certificate

Poziom C2 | Level C2

Nazwa certyfikatu | Name of the certificate

Instytucja wydająca certyfikat | Certificate issued by
Certificaat Nederlands als Vreemde Taal. Profiel Talvaardigheid Hoger Ondewijs (PTHO) (B2)

Wynik:

 • voldoende = zaliczony
 • 44-50 = b.dobry
 • 37-43 = dobry
 • 30-36 = dostateczny
_________________ _________________ Certificaat Nederlands als Vreemde Taal

SZWEDZKI | SWEDISH

Poziom B2 | Level B2

Nazwa certyfikatu | Name of the certificate

Poziom C1 | Level C1

Nazwa certyfikatu | Name of the certificate

Poziom C2 | Level C2

Nazwa certyfikatu | Name of the certificate

Instytucja wydająca certyfikat | Certificate issued by
_________________ Test in Swedish for university studies (TISUS) (C1)

Wynik:

 • godkänd = bardzo dobry
_________________ Uniwersytet w Sztokholmie