Strefa lektora

Spis treści:

 1. Ważne terminy
 2. Uniwersytecka poczta elektroniczna
 3. USOS-web
 4. Zarządzenia Dyrektora
 5. Ważne dokumenty
 6. Nowości glottodydaktyczne (języki romańskie)
 7. Vademecum lektora

Prezentacje i materiały z zebrań i szkoleń


1. WAŻNE TERMINY

 • Kalendarz akademicki [zobacz]
 • Zebrania i szkolenia SzJO [zobacz]
 • Zebrania i szkolenia zespołów językowych [zobacz]

2. UNIWERSYTECKA POCZTA ELEKTRONICZNA

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 16 Rektora UW z dnia 18 kwietnia 2007 roku, każdy pracownik UW zobowiązany jest do posiadania i użytkowania konta na jednym z serwerów poczty elektronicznej użytkowanych przez Uniwersytet Warszawski wraz z adresem domenowym identyfikowanym z Uczelnią (preferowany schemat adresu poczty: imie.nazwisko@uw.edu.pl). Pracownicy zobowiązani są do korzystania z adresu poczty elektronicznej w sprawach związanych z działalnością Uczelni, w tym do regularnego sprawdzania poczty elektronicznej z częstotliwością pozwalającą na utrzymywanie kontaktów. Poczta elektroniczna jest jedną z obowiązujących form obiegu informacji na Uniwersytecie Warszawskim.

poczta UW w serwisie Zimbra | poczta UW w serwisie Gmail


3. USOS-WEB

Do obowiązków nauczyciela SzJO związanych z obsługą USOS-web należy m. in.

 • sprawdzenie poprawności danych wprowadzonych do USOS-web dotyczących planu zajęć (poprawności oznaczenia poziomów grup, terminów, sal, opisów kursów, itp.)
 • wprowadzenie opisów – w języku polskim i angielskim – prowadzonych przez siebie kursów; każdy pracownik Szkoły jest zobowiązany przygotować opis każdego prowadzonego przez siebie kursu. Opisy należy umieścić samodzielnie w przewidzianych terminach w serwisie USOS-web [FORMULARZ OPISU KURSU I INSTRUKCJA JEGO WYPEŁNIANIA]
 • wydrukowanie list studentów (tuż po zakończeniu ostatniej tury rejestracji na dany semestr) i sprawdzenie, czy na zajęcia chodzą wyłącznie studenci, którzy samodzielnie zarejestrowali się w przewidzianych do tego celu terminach rejestracji; studenci niezarejestrowani nie mogą uczestniczyć w zajęciach i nie mogą otrzymać zaliczenia
 • wprowadzenie ocen z zaliczeń do protokołów w USOS-web po każdym semestrze [INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA PROTOKOŁÓW OCEN];
 • korzystanie z poczty U-mail w kontaktach ze studentami (np. informowanie studentów o odwołanych zajęciach).

W razie wątpliwości lub problemów w powyższych sprawach należy zwrócić się do pełnomocnika ds. USOS.


 

4. ZARZĄDZENIA DYREKTORA SZJO


5. WAŻNE DOKUMENTY


6. NOWOŚCI GLOTTODYDAKTYCZNE 

 • Comiesięczny biuletyn informacyjny (języki romańskie) [czytaj]

 

7. VADEMECUM LEKTORA [czytaj]

W Vademecum znajdują się informacje na następujące tematy:

 • Czas pracy, odwoływanie zajęć, zwolnienia, dni i godziny dziekańskie
 • Pensum, godziny ponadwymiarowe, dodatkowe kursy, likwidacja małych grup
 • Prowadzenie kursów półinternetowych – zasady rekrutacji i przygotowania nauczycieli do pracy na platformie Moodle
 • Poziomy, programy, efekty uczenia się, zaliczenia, podręczniki, kopiowanie materiałów
 • USOS-web i poczta elektroniczna
 • Konsultacje (dyżury)
 • Ankieta studencka
 • Rozwój zawodowy, ocena okresowa, awans
 • Nagrody
 • Dofinansowywanie wyjazdów szkoleniowych, LLP Erasmus
 • Prace organizacyjne