Ważne dokumenty

  • Zarządzenie nr 50 Rektora UW z dnia 6 lipca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Szkoły Języków Obcych [czytaj]
  • Zarządzenie nr 59 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie certyfikacji biegłości językowej [czytaj]
  • Uchwała nr 119 Senatu UW w sprawie USNJO oraz certyfikacji biegłości językowej [czytaj]
  • Inne ważne akty prawne dostępne są na stronie PORTAL UW/ AKTY PRAWNE