Wybrane daty z historii SzJO

  • 1953 r. – powołanie Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych na UW
  • lata 60. XX wieku – zmiana nazwy na Studium Języków Obcych UW
  • koniec lat 70. XX wieku – wcielenie Studium do Instytutu Lingwistyki Stosowanej na Wydziale Rusycystyki i Slawistyki
  • 31 grudnia 1981 r. – przywrócenie samodzielności Studium
  • 1986 r. – zmiana nazwy na Międzywydziałowy Ośrodek Nauczania Języków Obcych
  • początek lat 90. XX wieku – przekazanie na potrzeby MONJO południowej oficyny Pałacu Uruskich (Czetwertyńskich)
  • 22 czerwca 2005 r. – podjęcie przez Senat UW uchwały nr 341 w sprawie Uniwersyteckiego Systemu Nauczania Języków Obcych oraz certyfikacji biegłości językowej [czytaj]
  • 13 grudnia 2006 r. – uchwalenie przez Senat UW Regulaminu SzJO [czytaj]
  • 17 czerwca 2009 r. – podjęcie przez Senat UW Uchwały nr 119 Senatu UW w sprawie Uniwersyteckiego Systemu Nauczania Języków Obcych oraz certyfikacji biegłości językowej [czytaj]

Więcej o historii SzJO: Uniwersytet Warszawski nr 2 (18), kwiecień 2004 r., strony 18-20 [czytaj]


60 lat SzJO

Szkoła Języków Obcych ma już 60 lat. Przeczytaj, jak się zmieniała: UNIWERSYTET WARSZAWSKI nr 5 (65), strona siódma.