Formularze

[powrót do strony głównej]

Formularz google docs rtf odt/doc pdf
Karta obciążeń odt pdf
Sprawozdanie z przeprowadzonych zajęć (miesięczne) google_docs
Arkusz osiągnięć google_docs
Arkusz oceny okresowej rtf pdf
Arkusz obserwacji koleżeńskiej rtf pdf
Wniosek o dofinansowanie wyjazdu rtf pdf
Sprawozdanie z wyjazdu służbowego  –  – doc pdf
Sylabus kursu intensywnego  –  – doc pdf
Arkusz samooceny dla prowadzących kursy półinternetowe google_docs  –  –  –