Formularze

[powrót do strony głównej]

Formularz Plik do pobrania
Sprawozdanie z przeprowadzonych egzaminów doktorskich z języka obcego dla doktorantów z UW google docs | docx
Karta obciążeń PUSTY FORMULARZ – do wydruku google_docs
Karta obciążeń lektora mającego tylko pensum WZÓR – materiał poglądowy docx
Karta obciążeń wykładowcy / starszego wykładowcy mającego tylko pensum WZÓR – materiał poglądowy docx
Karta obciążeń lektora mającego godziny ponad pensum WZÓR – materiał poglądowy docx
Karta obciążeń wykładowcy / starszego wykładowcy mającego godziny ponad pensum WZÓR – materiał poglądowy docx
Rozliczenie godzin google_docs
Sprawozdanie z przeprowadzonych zajęć (miesięczne) google_docs
Arkusz osiągnięć google_docs
Arkusz oceny okresowej rtf / pdf
Arkusz obserwacji koleżeńskiej rtf / pdf
Wniosek o dofinansowanie wyjazdu rtf / pdf
Sprawozdanie z wyjazdu służbowego google docs
Sylabus kursu intensywnego  doc / pdf
Arkusz samooceny dla prowadzących kursy półinternetowe google_docs