Formularze

[powrót do strony głównej]

Formularz Plik do pobrania
Sprawozdanie z przeprowadzonych egzaminów doktorskich z języka obcego dla doktorantów z UW google docs | docx
Karta obciążeń PUSTY FORMULARZ – do wydruku google docs
Karta obciążeń lektora mającego tylko pensum WZÓR – materiał poglądowy docx
Karta obciążeń wykładowcy / starszego wykładowcy mającego tylko pensum WZÓR – materiał poglądowy docx
Karta obciążeń lektora mającego godziny ponad pensum WZÓR – materiał poglądowy docx
Karta obciążeń wykładowcy / starszego wykładowcy mającego godziny ponad pensum WZÓR – materiał poglądowy docx
Rozliczenie godzin google_docs
Sprawozdanie z przeprowadzonych zajęć (miesięczne) google_docs
Arkusz osiągnięć google_docs
Arkusz oceny okresowej druk do pobrania ze strony http://bsp.adm.uw.edu.pl/bsp/druki-i-formularze/ [Związane z wykonywaniem pracy na stanowisku nauczyciela akademickiego => Arkusz oceny okresowej nauczyciela akademickiego]

kliknij (str. 6-12)

Arkusz obserwacji koleżeńskiej rtf / pdf
Wniosek o dofinansowanie wyjazdu google docs
Sprawozdanie z wyjazdu służbowego google docs
Sylabus kursu intensywnego google docs
Arkusz samooceny dla prowadzących kursy półinternetowe google_docs