Jakość kształcenia

 [powrót do strony głównej]

Skład Zespołu ds. Zapewniania Jakości Kształcenia w SzJO UW (do 30.09 .2021)

Przewodniczący:

dr Andrzej Dąbrowski – Dyrektor SzJO

Pozostali członkowie:

 1. mgr Magdalena Biesiadecka 
 2. dr Anna Cegiełka 
 3. dr Justyna Deczewska 
 4. mgr Bożena Karczewska 
 5. dr Sylwia Kossakowska-Pisarek
 6. mgr Lidia Kowalska 
 7. dr Elżbieta Lewkowicz
 8. mgr Małgorzata Maras
 9. dr Sławomir Maskiewicz 
 10. mgr Jolanta Morytz
 11. mgr Paweł Mrowiec
 12. dr Katarzyna Wiśniewska-Szaran 
 13. dr Marta Wojakowska
 14. mgr Magdalena Ziółek-Wojnar 
 15. Jan Wieczorek – obserwator (przedstawiciel Samorządu Studentów UW )
 16. obserwator (przedstawiciel samorządu Doktorantów UW)

Harmonogram działań ZZJK w SzJO  do 30.09.2021

 1. przegląd i aktualizacja Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia w SzJO,
 2. przegląd i aktualizacja strony internetowej SzJO-zbadanie i ujednolicenie zasad wpisywania do protokołów USOS ( symbol NK, ocena niedostateczna, pozostawienie wolnego miejsca),
 3. zbadanie obecnych praktyk odnośnie rozliczania nieobecności studentów spowodowanych późniejszym dołączeniem do grupy,
 4. weryfikacja arkusza hospitacji zajęć komplementarnych. 

Zarządzenie 1/2021

 • Regulamin Zespołu ds. Zapewniania Jakości Kształcenia w SzJO UW | pdf 

Na podstawie §9 Uchwały Nr 240 Senatu UW z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie systemu zapewniania i doskonalenia jakości kształcenia na Uniwersytecie Warszawskim, w Szkole Języków Obcych powołano Zespół Zapewniania Jakości.

Skład

 • Przewodnicząca – Marta Franciszkiewicz
 • Przedstawicielki nauczycieli akademickich – Iwona Bartnicka, Justyna Deczewska, Małgorzata Rytelewska
 • Przedstawiciel doktorantów: Michał Sadłowski
 • Przedstawiciel studentów: Julia Wasilewska

Dokumenty

Sprawozdanie z oceny własnej 2015 / 16 czytaj
Sprawozdanie z oceny własnej 2014 / 15 czytaj
Sprawozdanie z oceny własnej 2013 / 14 czytaj
Sprawozdanie z oceny własnej 2012 / 13 czytaj
Prezentacja ZZJK w SzJO | styczeń 2013 czytaj
Wewnętrzny system zapewniania i doskonalenia jakości kształcenia czytaj

Biuro Jakości Kształcenia UW