Komisje wyborcze

 [powrót do strony głównej]

OGŁOSZENIE

W związku z koniecznością przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Senatu UW przez Uczelnianą Komisję Wyborczą na podstawie §82 Statutu UW, zwołuję zebranie wyborcze, które odbędzie się na Zoomie w środę, 17 listopada, o godzinie 18.00. 

Celem zebrania jest przeprowadzenie wyborów jednego elektora z grupy pozostałych nauczycieli akademickich (niebędących profesorami, profesorami uczelni i doktorami habilitowanymi). Pismo UKW 33/10/21.

Z naszego Okręgu Wyborczego nr 3 wygasł mandat dr hab. Kamila Zajączkowskiego z Centrum Europejskiego. 

Prawo do głosowania w wyborach mają pracownicy jednostek wchodzących w skład Okręgu Wyborczego 3, zatrudnieni na UW na umowę o pracę. Głosowanie odbędzie się za pomocą systemu Ankieter.

Link do zebrania wyborczego zostanie przesłany w oddzielnym mailu we wtorek, 

16 listopada.

Ewa Kościuk

Przewodnicząca OKW nr 3

Wyniki głosowania:

 

 

 

 

 

 

 


Wyniki wyborów członków Kolegium Elektorów UW

Okręgowa Komisja Wyborcza nr 3 informuje, że na zebraniu wyborczym nauczycieli akademickich, niezatrudnionych na wydziałach, które odbyło się 4 lutego w Auli Starego BUW-u, wybrano pięciu elektorów do Kolegium Elektorów UW.

 • Liczba uprawnionych do głosowania – 180
 • Liczba obecnych – 88

Elektorzy

 1. dr Zajączkowski Kamil – 70 głosów
 2. dr Romaniuk Danuta – 66 głosów
 3. mgr Górczyńska Ewa – 61 głosów
 4. mgr Ziółek- Wojnar Magdalena – 61 głosów
 5. mgr Pawlak-Radzimińska Joanna – 60 głosów

Skład OKW nr 3

 1. Ewa Kościuk, przewodnicząca 
 2. Izabella Grabowicz, zastępca przewodniczącej 
 3. Renata Maksymowicz, sekretarz 
 4. Agnieszka Józefowicz-Mengü 
 5. Robert Parowenko 
 6. Jakub Sylwester Socha 
 7. Sylwia Joanna Stępniak 
 8. Małgorzata Zdańska 

Protokolant

Kopij Katarzyna

Skład Komisji Skrutacyjnej

 1. Furgał Janina
 2. Karczewska Bożena
 3. Kurowicka Anna
 4. Wiloch-Sikorska Agnieszka
 5. Zięba Anna
OGŁOSZENIE

W związku z koniecznością przeprowadzenia wyborów pięciu członków Kolegium Elektorów Uniwersytetu (elektorów) spośród innych nauczycieli akademickich, niezatrudnionych na wydziałach, zwołuję zebranie wyborcze we wtorek, 4 lutego 2020 roku, o godzinie 10.00 w Auli Starego BUW-u, Kampus Główny UW.

Prawo do głosowania w wyborach mają pracownicy jednostek wchodzących w skład Okręgu Wyborczego nr 3, zatrudnieni na Uniwersytecie Warszawskim na Umowę o pracę. 

Przewodnicząca Komisji Wyborczej nr 3

Ewa Kościuk

Okręg Wyborczy nr 3

 • Centrum Europejskie Uniwersytetu Warszawskiego
 • Centrum Kształcenia Nauczycieli Języków Obcych i Edukacji Europejskiej Uniwersytetu Warszawskiego
 • Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych Uniwersytetu Warszawskiego
 • Instytut Ameryk i Europy
 • Katedra im. Tadeusza Mazowieckiego
 • Ośródek Analiz Politologicznych Uniwersytetu Warszawskiego
 • Ośródek Kultury Francuskiej i Studiów Frankofońskich
 • Szkoła Języków Obcych

OKRĘGOWA KOMISJA WYBORCZA NR 3

Zgodnie z Uchwałą Nr 9 UKW z dnia 7 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia okręgów wyborczych w kadencji 2020-2024, w dniu 13 stycznia 2020 r. ukonstytuowała się Okręgowa Komisja Wyborcza nr 3 w składzie:

 1. Ewa Kościuk, przewodnicząca (Szkoła Języków Obcych)
 2. Izabella Grabowicz, zastępca przewodniczącej (Szkoła Języków Obcych)
 3. Renata Maksymowicz, sekretarz (Szkoła Języków Obcych)
 4. Agnieszka Józefowicz-Mengü (Szkoła Języków Obcych)
 5. Robert Parowenko (Szkoła Języków Obcych)
 6. Jakub Sylwester Socha (Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych UW) 
 7. Sylwia Joanna Stępniak (Centrum Europejskie UW) 
 8. Małgorzata Zdańska (Szkoła Języków Obcych)

Okręg Wyborczy nr 3

 • Centrum Europejskie Uniwersytetu Warszawskiego
 • Centrum Kształcenia Nauczycieli Języków Obcych i Edukacji Europejskiej Uniwersytetu Warszawskiego
 • Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych Uniwersytetu Warszawskiego
 • Instytut Ameryk i Europy
 • Katedra im. Tadeusza Mazowieckiego
 • Ośródek Analiz Politologicznych Uniwersytetu Warszawskiego
 • Ośródek Kultury Francuskiej i Studiów Frankofońskich
 • Szkoła Języków Obcych

OGŁOSZENIE

W związku z koniecznością przeprowadzenia wyborów uzupełniających członka Senatu UW przez Uczelnianą Komisję Wyborczą, zwołuję zebranie wyborcze na dzień 22 maja 2019 roku (środa) o godzinie 19.15 w sali numer 4 na Wydziale Polonistyki.

Celem zebrania jest wybór jednego kandydata na członka Senatu UW z grupy innych nauczycieli akademickich. Prawo do głosowania w wyborach mają Ci pracownicy SzJO, dla których UW jest pierwszym miejscem pracy.

Przewodnicząca Komisji Wyborczej w SzJO

Ewa Kościuk


Wewnętrzna Komisja Wyborcza SzJO informuje, że 28 czerwca 2017 roku na zebraniu wyborczym nauczycieli SzJO, zgodnie z Regulaminem SzJO, wybrano trzech przedstawicieli nauczycieli akademickich SzJO do Rady SzJO na  kadencję 2017-2021:

1. dr Sławomir Maskiewicz
2. mgr Joanna Pawlak-Radzimińska
3. mgr Katarzyna Pietrucha

2017-09-05


W imieniu Komisji Wyborczej zapraszam na wybory kandydatów na Kierowników Zespołów Językowych w kadencji 2017-2021. Harmonogram zebrań wyborczych:

 • Zespół Języka Niemieckiego – 11 stycznia 2017 (środa), godz.18.15, NSJO, sala 6
 • Zespół Języka Rosyjskiego – 11 stycznia 2017 (środa), godz.18.15, NSJO, sala 12
 • Zespół Języków Romańskich – 11 stycznia 2017 (środa), godz.18.15, NSJO, sala 14
 • Zespół Języka Angielskiego – 25 stycznia 2017 (środa), godz.18.15, NSJO, sala 4

Serdecznie pozdrawiam,
Kinga Kasperczyk

2017-01-03


Skład Wewnętrznej Komisji Wyborczej SzJO 2016/17

 • Wiera Ignatowa
 • Kinga Kasperczyk-Pliszka
 • Ewa Lemiech-Łazicka
 • Tatiana Olszewska

Wyniki wyborów na elektorów i kandydata na przedstawiciela do Senatu UW

Okręgowa Komisja Wyborcza nr 2 informuje, że na zebraniu wyborczym nauczycieli akademickich SzJO, które odbyło się 3 lutego 2016 roku w sali im. J. Brudzińskiego w Pałacu Kazimierzowskim, wybrano trzech elektorów do Kolegium Elektorów UW oraz jednego kandydata na przedstawiciela do Senatu UW.

 • Liczba osób uprawnionych do głosowania: 108
 • Liczba osób obecnych: 45

Elektorzy:

 1. mgr Magdalena Biesiadecka (45 głosów)
 2. mgr Agnieszka Harrison (44 głosy)
 3. mgr Hanna Mieszkowska (44 glosy)

Kandydat na przedstawiciela do Senatu UW

 1. mgr Jolanta Urbanik (45 głosów)

Skład OKW nr 2

 1. mgr Ewa Kościuk (Przewodnicząca)
 2. mgr Waldemar Sikorski (Zastępca Przewodniczącej)
 3. mgr Renata Maksymowicz (Sekretarz)
 4. mgr Jadwiga Śmiechowska
 5. mgr Agnieszka Józefowicz-Mengü

Protokolant

mgr Izabella Grabowicz

Skład Komisji Skrutacyjnej

 1. mgr Dorota Jurczyk
 2. mgr Agnieszka Kowalewska
 3. mgr Agnieszka Wiloch-Sikorska
 4. mgr Katarzyna Wiśniewska-Szaran
 5. mgr Anna Zięba

Zgodnie z Uchwałą Nr 7 UKW z dnia 7 stycznia 2016 r. w sprawie ustalenia okręgów wyborczych w kadencji 2016-2020, w dniu 13 stycznia 2016 r. ukonstytuowała się Komisja Wyborcza Szkoły Języków Obcych w składzie:

 1. Ewa Kościuk, przewodnicząca
 2. Waldemar Sikorski, zastępca przewodniczącej
 3. Renata Maksymowicz, sekretarz
 4. Jadwiga  Śmiechowska
 5. Agnieszka Józefowicz-Mengü

OGŁOSZENIE

W związku z koniecznością przeprowadzenia wyboru trzech członków Kolegium Elektorów Uniwersytetu oraz jednego kandydata na członka Senatu UW z grupy innych nauczycieli akademickich, zwołuję zebranie wyborcze w dniu 3 lutego 2016 roku (środa) o godz. 18.00 w sali im. J. Brudzińskiego w Pałacu Kazimierzowskim.
Prawo do głosowania w wyborach mają Ci pracownicy SzJO, dla których UW jest podstawowym miejscem pracy i są zatrudnieni na pełny etat.

Przewodnicząca Komisji Wyborczej w SzJO
Ewa Kościuk


Zgodnie z Uchwałą Nr 14 Uczelnianej Komisji Wyborczej w sprawie ustalenia okręgów wyborczych w dniu 10.01.2012 r. ukonstytuowała się Komisja Wyborcza Szkoły Języków Obcych w składzie:

 1. Ewa Kościuk, przewodnicząca
 2. Waldemar Sikorski, zastępca przewodniczącej
 3. Ewa Froehlich
 4. Renata Maksymowicz
 5. Anna Zięba
OGŁOSZENIE
W związku z koniecznością przeprowadzenia wyborów uzupełniających członka Senatu UW przez Uczelnianą Komisję Wyborczą, zwołuję zebranie wyborcze w dniu 25 lutego 2015 roku (środa) godz. 18.15 w sali nr 4, Wydział Polonistyki (Główny Kampus). Celem zebrania jest wybór jednego kandydata na członka Senatu UW z grupy innych nauczycieli akademickich. Prawo do głosowania w wyborach mają Ci pracownicy SzJO, dla których UW jest pierwszym miejscem pracy.
Przewodnicząca Komisji Wyborczej w SzJO
Ewa Kościuk