Komunikaty dla lektorów

2018-08-22
Prośba o niewyznaczanie dyżurów w terminach:
  • 3 września (egz. pisemne)
  • 7 września SSzJO (egz. ustne jęz. romańskie)
  • 10-14 września NSzJO (egz. ustne jęz. angielski)