Kursy dla pracowników administracji

Szkoła Języków Obcych organizuje kursy języków obcych dla pracowników administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Zainteresowanych prosimy o wypełnienie i przesłanie zgłoszenia na adres ak.szjo@uw.edu.pl lub kontakt z p. Anną Kalbarczyk (tel. 55 20 128).

FORMULARZ ZGŁOSZENIA na kurs języka obcego dla pracowników administracji UW

  • Zgłaszam chęć uczestnictwa w kursie języka ………………………………….
  • Imię i nazwisko ………………………………….
  • Jednostka UW ………………………………….
  • Telefon ………………………………….
  • E-mail ………………………………….

Zobowiązuję się do zapłacenia, przed drugimi zajęciami, połowy kwoty za kurs na konto SzJO UW: 21 11 60 22020000 0000 6084 9690 z dopiskiem: „pierwsza rata opłaty za kurs języka obcego dla pracowników administracji”. Drugą część należnej opłaty przekażę w ciągu 4 tygodni od rozpoczęcia kursu na konto SzJO z dopiskiem „druga rata opłaty za kurs języka obcego dla pracowników administracji”.

Rezygnacja z kursu później niż po pierwszych zajęciach nie będzie uprawniać mnie do żądania zwrotu opłaty za kurs.

  • Data ………………………………….
  • Podpis ………………………………….