Kursy intensywne w przerwie zimowej i letniej

Szkoła Języków Obcych zaprasza studentów oraz wszystkich zainteresowanych, w tym osoby spoza UW, na intensywne kursy językowe (30h lub 60h) w międzysemestralnej przerwie zimowej i letniej. Po ukończeniu kursu studenci UW mogą uzyskać zaliczenie i punkty ECTS. Szczegółowa oferta kursów intensywnych zamieszczana jest na stronie REJESTRACJE pod koniec semestru zimowego i letniego. Informacji udzielają Pracownicy sekretariatu ds. studenckich.
Zasady rezygnacji | Uczestnicy kursów letnich mają prawo do rezygnacji z kursu po pierwszych zajęciach. Aby uzyskać zwrot żetonów, studenci powinni zgłosić rezygnację w ciągu dwóch dni na adres: jezyki.pelnomocnik(at)uw.edu.pl