Kursy komercyjne

Planowane otwarcie kursów od października 2018 r. Informacje i rejestracja: sekratariat SzJO (tel. 22 55 20 523 / 22 55 21 524)

Spotkania z Wielką Brytanią

 

 • Prowadzący:  mgr Magda Richards
 • Kurs prowadzony w języku angielskim, 40-godzinny na poziomie B2+
 • Cena kursu dla uczestnika: 400 zł

Kurs przeznaczony dla osób chcących poszerzyć swoją wiedzę o brytyjskiej kulturze, zwyczajach, tradycjach (np. parlamentarnych czy uniwersyteckich), świętach, sposobach spędzania wolnego czasu, atrakcjach turystycznych, uniwersytetach i życiu studenckim, współczesnych wyzwaniach, kuchni, wielkich Brytyjczykach, etc. Na kursie będą rozwijane umiejętności rozumienia ze słuchu, czytania, i wypowiadania się; nacisk położony będzie na poszerzanie słownictwa i rozwijanie kompetencji międzykulturowej. Na zajęciach będą wykorzystywane filmy, nagrania dźwiękowe, prezentacje i artykuły poświęcone tematyce kursu.

Living Archaeology: how did they do it?

 

 • Prowadzący: mgr Sylwia Twardo
 • Kurs prowadzony w języku angielskim na poziomie B2
 • Czas trwania kursu: 30 godzin lekcyjnych
 • Cena kursu dla uczestnika: 300 zł

Życie codzienne w minionych epokach w Wielkiej Brytanii i innych krajach

Cele kursu: rozwijanie umiejętności rozumienia ze słuchu krótkich wykładów i prezentacji oraz tekstów pisanych oraz wypowiadania się na tematy związane z życiem codziennym w minionych epokach, a także udziału w dyskusjach.

I BEG TO DIFFER – English Debating Club

 

 • Prowadzący: mgr Monika Takeuchi
 • Poziom zaawansowania: B2/C1.
 • Liczba godzin: 15×2=30 godzin
 • Cena kursu dla uczestnika: 300 zł

Celem kursu jest  doskonalenie wypowiedzi ustnej i prowadzenie dyskusji w języku angielskim. Nacisk będzie położony przede wszystkim na rozwój umiejętności konstruowania spójnej wypowiedzi oraz umiejętności skutecznej argumentacji. Ponadto kurs ma na celu opanowanie wyrażeń i zwrotów charakterystycznych dla języka dyskursu, wraz z rozbudowaniem słownictwa pozwalającego wypowiadać się na różne tematy.

Successful communication in business

 

 • Prowadzący: mgr Klara Małowiecka
 • Kurs jest skierowany do osób czynnych zawodowo, lub rozpoczynających pracę zawodową, w której konieczna jest komunikacja w języku angielskim. Poziom zaawansowania językowego B1+ / B2.
 • Liczba godzin: 30
 • Cena kursu dla uczestnika: 300 zł

Kurs kładzie nacisk na interpretowanie i przedstawianie informacji w ramach typowych procedur biznesowych, format i wygląd dokumentów, a przede wszystkim na zachowania językowe w konkretnej sytuacji biznesowej, umożliwiające wykonanie zadań stawianych przez pracodawcę.

Tematyka zajęć będzie obejmować takie zagadnienia jak komunikacja w firmie, spotkania, marketing, globalizacja, relacje w biznesie, sytuacje problematyczne,  motywacja, technologia, przyszłość biznesu, budowanie zespołu.

Working in English  B1

 

 

 • Prowadzący: mgr Monika Takeuchi
 • Kurs prowadzony w języku angielskim na poziomie B1
 • Liczba godzin: 15×3=45 godzin
 • Cena kursu dla uczestnika: 450 zł

Kurs  języka niezbędnego w pracy na poziomie średnio zaawansowanym. Nacisk na potrzeby komunikacyjne i rozwijanie pewności w przekazywaniu informacji, braniu udziału w zebraniach, przeprowadzaniu rozmów telefonicznych i zajmowaniu się gośćmi.  Mamy  nadzieję nabyć również umiejętność wyjaśniania,  objaśniania i prezentowania treści zawodowych po angielsku.

The ins and outs of English: phonetics, grammar and lexis

 

 • Prowadzący: mgr Waldemar Sikorski
 • Kursy  fonetyczno – gramatyczno – leksykalne na poziomach B1 i B2.
 • Liczba godzin: 30
 • Cena kursu dla uczestnika: 300 zł

Kursy mające na celu nauczyć studentów samodzielności w uczeniu się języka angielskiego. Skupimy się na trójkącie językowym: fonetyce, leksyce i gramatyce. Na zajęciach słuchacze  zapoznają się z problemami fonetyki.  Ponadto słuchacze nauczą się rozwiązywać problemy leksykalne i dowiedzą się,  jak korzystać ze słowników jednojęzycznych i dwujęzycznych (otrzymają opracowane przez mnie dokumenty z informacjami  o słownikach i o tym, jak się uczyć słownictwa). Kurs kładzie nacisk na słownictwo z artykułów, które słuchacze wybiorą i o których zechcą dyskutować.