Kursy komercyjne

Zapisy odbywają się w sekretariacie ds. studenckich (tel. 22 55 20 523 / 22 55 21 524 / Elżbieta Mroczkowska, em.szjo@uw.edu.pl / Małgorzata Zdańska, m.zdanska@uw.edu.pl).

Opłaty za kursy komercyjne są ustalone odpowiednio: 300 zł za 30 godz., 450 zł za 45 godz., 600 zł za 60 godz.


⇒ SPOTKANIA Z WIELKĄ BRYTANIĄ

 • Prowadzący: mgr Magda Richards
 • Miejsce: sala 24, NSZJO
 • Termin: środa, 16.45-18.15 (rozpoczęcie zajęć 10.X, zakończenie 17.IV)
 • Liczba godzin: kurs 45-godzinny, 22 spotkania po 2 godziny lekcyjne, ostatnie 23 spotkanie 45-minutowe
 • Poziom: kurs prowadzony w języku angielskim, poziom B2+

Kurs przeznaczony dla osób chcących poszerzyć swoją wiedzę o brytyjskiej kulturze, zwyczajach, tradycjach (np. parlamentarnych czy uniwersyteckich), świętach, sposobach spędzania wolnego czasu, atrakcjach turystycznych, uniwersytetach i życiu studenckim, współczesnych wyzwaniach, kuchni, wielkich Brytyjczykach, etc. Na kursie będą rozwijane umiejętności rozumienia ze słuchu, czytania, i wypowiadania się; nacisk położony będzie na poszerzanie słownictwa i rozwijanie kompetencji międzykulturowej. Na zajęciach będą wykorzystywane filmy, nagrania dźwiękowe, prezentacje i artykuły poświęcone tematyce kursu.

⇒ READ, LISTEN, TALK AND WRITE

 • Prowadzący: mgr Sylwia Twardo
 • Miejsce: sala 22, SSJO
 • Termin: wtorek, 16:45 – 19:00
 • Liczba godzin: kurs 30-godzinny, 10 spotkań po 3 godziny lekcyjne (rozpoczęcie zajęć: 16 października, zakończenie – 18 grudnia 2018)
 • Poziom: kurs prowadzony w języku angielskim na poziomie B2

Kurs przeznaczony jest dla osób pragnących rozwinąć umiejętność tworzenia wypowiedzi pisemnych zawartych w opisie CEFR dla poziomu B2. Wypowiedzi te to np.: list formalny, rozprawka (esej), artykuł publicystyczny, a także list nieformalny (poziom B1). Praca na kursie będzie odbywać się w parach lub grupach (w tym tworzenie wypowiedzi pisemnych). Na podstawie tekstów pisanych lub wypowiedzi mówionych (nagrania audio i wideo) uczestnicy poszerzą znajomość wyrażeń i zwrotów dotyczących wybranych tematów z poziomu B2, wykorzystają je w dyskusji, a następnie użyją w wypowiedzi pisemnej (tworzonej na zajęciach). Kurs obejmuje również ćwiczenia dotyczące tworzenia wstępów, zakończeń, opisów, relacji oraz wyrażania i uzasadniania opinii (argumentacja) z użyciem typowych zwrotów, a także doskonalenie umiejętności odróżniania i tworzenia tekstów w języku formalnym i nieformalnym.

⇒ I BEG TO DIFFER – ENGLISH DEBATING CLUB

 • Prowadzący: mgr Monika Takeuchi
 • Miejsce: sala 3 NSZJO
 • Termin: piątek 16.45-19.00 (rozpoczęcie zajęć 12.X, zakończenie 21.XII)
 • Liczba godzin: kurs 30-godzinny, 10 spotkań po 3 godziny lekcyjne
 • Poziom: B2

Celem kursu jest  doskonalenie wypowiedzi ustnej i prowadzenie dyskusji w języku angielskim. Nacisk będzie położony przede wszystkim na rozwój umiejętności konstruowania spójnej wypowiedzi oraz umiejętności skutecznej argumentacji. Ponadto kurs ma na celu opanowanie wyrażeń i zwrotów charakterystycznych dla języka dyskursu, wraz z rozbudowaniem słownictwa pozwalającego wypowiadać się na różne tematy.

⇒ SUCCESSFUL COMMUNICATION IN BUSINESS

 • Prowadzący: mgr Klara Małowiecka
 • Miejsce: sala 22 SSZJO
 • Termin: poniedziałek 17.30-18.15 (rozpoczęcie zajęć 8.X, zakończenie 21.01)
 • Liczba godzin: kurs 30-godzinny, 14 spotkań: 12 spotkań po 2 godziny lekcyjne, 2 ostatnie spotkania po 3 godziny lekcyjne
 • Poziom: B1+

Kurs kładzie nacisk na interpretowanie i przedstawianie informacji w ramach typowych procedur biznesowych, format i wygląd dokumentów, a przede wszystkim na zachowania językowe w konkretnej sytuacji biznesowej, umożliwiające wykonanie zadań stawianych przez pracodawcę.

Tematyka zajęć będzie obejmować takie zagadnienia jak komunikacja w firmie, spotkania, marketing, globalizacja, relacje w biznesie, sytuacje problematyczne,  motywacja, technologia, przyszłość biznesu, budowanie zespołu. Kurs jest skierowany do osób czynnych zawodowo lub rozpoczynających pracę zawodową, w której konieczna jest komunikacja w języku angielskim.

⇒ WORKING IN ENGLISH B1

 • Prowadzący: mgr Monika Takeuchi
 • Miejsce: sala 21 NSZJO
 • Termin: środa 16.45-18.15 (rozpoczęcie zajęć 10.X, zakończenie 17.IV)
 • Liczba godzin: kurs 45-godzinny, 22 spotkania po 2 godziny lekcyjne, ostatnie 23 spotkanie 45-minutowe
 • Poziom: kurs prowadzony w języku angielskim na poziomie B1

Kurs  języka niezbędnego w pracy na poziomie średnio zaawansowanym. Nacisk na potrzeby komunikacyjne i rozwijanie pewności w przekazywaniu informacji, braniu udziału w zebraniach, przeprowadzaniu rozmów telefonicznych i zajmowaniu się gośćmi.  Mamy nadzieję nabyć również umiejętność wyjaśniania, objaśniania i prezentowania treści zawodowych po angielsku.

⇒ THE INS AND OUTS OF ENGLISH: PHONETICS, GRAMMAR AND LEXIS

 • Prowadzący: mgr Waldemar Sikorski
 • Miejsce: sala 21 SSzJO
 • Termin: poziom B1: poniedziałek 16.30 – 18.00 (rozpoczęcie zajęć  8.X, zakończenie 21.01); poziom B2: poniedziałek 18.15 – 19.45 (rozpoczęcie zajęć  8.X, zakończenie 21.01),
 • Liczba godzin: kurs 30-godzinny, 14 spotkań: 12 spotkań po 2 godziny lekcyjne, 2 ostatnie spotkania po 3 godziny lekcyjne
 • Poziom: kursy fonetyczno-gramatyczno-leksykalne na poziomach B1 i B2

Kursy mające na celu nauczyć studentów samodzielności w uczeniu się języka angielskiego. Skupimy się na trójkącie językowym: fonetyce, leksyce i gramatyce. Na zajęciach słuchacze  zapoznają się z problemami fonetyki. Ponadto słuchacze nauczą się rozwiązywać problemy leksykalne i dowiedzą się, jak korzystać ze słowników jednojęzycznych i dwujęzycznych (otrzymają opracowane przez mnie dokumenty z informacjami  o słownikach i o tym, jak się uczyć słownictwa). Kurs kładzie nacisk na słownictwo z artykułów, które słuchacze wybiorą i o których zechcą dyskutować.


Kursy przygotowujące do matury

Celem tych zajęć jest kompleksowe przygotowanie do egzaminu maturalnego z języka angielskiego, francuskiego bądź niemieckiego na poziomie podstawowym lub rozszerzonym. Zajęcia koncentrują się na poszerzaniu i utrwalaniu zasobu środków leksykalno-gramatycznych oraz doskonaleniu płynności i poprawności wypowiedzi pisemnych oraz ustnych w zakresie przewidzianym przez ramy programowe. Dobór ćwiczeń stosowanych na zajęciach jest dostosowany do typów zadań stosowanych podczas egzaminu maturalnego z języka nowożytnego na poziomie podstawowym i rozszerzonym. Zajęcia są prowadzone przez bardzo doświadczonych pracowników Szkoły Języków Obcych Uniwersytetu Warszawskiego. Program każdego kursu obejmuje 60 godzin lekcyjnych zajęć.

⇒ PRZYGOTOWANIE DO MATURY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

 • Prowadzący: mgr Urszula Muchalska
 • Miejsce: sala 34 NSzJO
 • Termin: poniedziałek + środa 16.45-18.15 (rozpoczęcie zajęć 15.X, zakończenie 11.III)
 • Liczba godzin: kurs 60-godzinny: 30 spotkań po 2 godziny lekcyjne

⇒ PRZYGOTOWANIE DO MATURY Z JĘZYKA FRANCUSKIEGO

 • Prowadzący: mgr Katarzyna Wiśniewska-Szaran
 • Miejsce: sala 14 NSzJO
 • Termin: piątek 16.45 -19.00 (rozpoczęcie zajęć 5.X, zakończenie 26.IV)
 • Liczba godzin: kurs 60-godzinny, 20 spotkań po 3 godziny lekcyjne

⇒ PRZYGOTOWANIE DO MATURY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO

 • Prowadzący: mgr Jadwiga Śmiechowska
 • Miejsce: sala 214 Stary BUW
 • Termin: środy w godzinach 16.45-18.15 w okresie 3.10.2018 – 30.01.2019 oraz środy w godzinach 16.45-19.00 w okresie 20.02. 2019 – 24.04.2019 (rozpoczęcie zajęć 3.X, zakończenie 24.IV)
 • Liczba godzin: kurs 60-godzinny, 15 spotkań po 2 godziny lekcyjne w okresie 3.10.2018 – 30.01.2019 oraz 10 spotkań po 3 godziny lekcyjne w okresie 20.02. 2019 – 24.04.2019