Kursy komercyjne

 

Zapisy odbywają się w sekretariacie ds. studenckich (tel. 22 55 20 523 / 22 55 21 524 / Elżbieta Mroczkowska, em.szjo@uw.edu.pl / Małgorzata Zdańska, m.zdanska@uw.edu.pl). Opłaty za kursy komercyjne są ustalone odpowiednio: 300 zł za 30 godz., 450 zł za 45 godz., 600 zł za 60 godz.
SPOTKANIA Z WIELKĄ BRYTANIĄ

Prowadzący: mgr Magdalena Richards | Miejsce: sala 24, NSZJO | Termin: środa, 16.45-18.15 (rozpoczęcie zajęć 10.X, zakończenie 17.IV) | Liczba godzin: kurs 45-godzinny, 22 spotkania po 2 godziny lekcyjne, ostatnie 23 spotkanie 45-minutowe | Poziom: kurs prowadzony w języku angielskim, poziom B2+

Kurs przeznaczony dla osób chcących poszerzyć swoją wiedzę o brytyjskiej kulturze, zwyczajach, tradycjach (np. parlamentarnych czy uniwersyteckich), świętach, sposobach spędzania wolnego czasu, atrakcjach turystycznych, uniwersytetach i życiu studenckim, współczesnych wyzwaniach, kuchni, wielkich Brytyjczykach, etc. Na kursie będą rozwijane umiejętności rozumienia ze słuchu, czytania, i wypowiadania się; nacisk położony będzie na poszerzanie słownictwa i rozwijanie kompetencji międzykulturowej. Na zajęciach będą wykorzystywane filmy, nagrania dźwiękowe, prezentacje i artykuły poświęcone tematyce kursu.

READ, LISTEN, TALK AND WRITE

Prowadzący: mgr Sylwia Twardo | Miejsce: sala 22, SSJO | Termin: wtorek, 16:45 – 19:00 | Liczba godzin: kurs 30-godzinny, 10 spotkań po 3 godziny lekcyjne (rozpoczęcie zajęć: 16 października, zakończenie – 18 grudnia 2018) | Poziom: kurs prowadzony w języku angielskim na poziomie B2

Kurs przeznaczony jest dla osób pragnących rozwinąć umiejętność tworzenia wypowiedzi pisemnych zawartych w opisie CEFR dla poziomu B2. Wypowiedzi te to np.: list formalny, rozprawka (esej), artykuł publicystyczny, a także list nieformalny (poziom B1). Praca na kursie będzie odbywać się w parach lub grupach (w tym tworzenie wypowiedzi pisemnych). Na podstawie tekstów pisanych lub wypowiedzi mówionych (nagrania audio i wideo) uczestnicy poszerzą znajomość wyrażeń i zwrotów dotyczących wybranych tematów z poziomu B2, wykorzystają je w dyskusji, a następnie użyją w wypowiedzi pisemnej (tworzonej na zajęciach). Kurs obejmuje również ćwiczenia dotyczące tworzenia wstępów, zakończeń, opisów, relacji oraz wyrażania i uzasadniania opinii (argumentacja) z użyciem typowych zwrotów, a także doskonalenie umiejętności odróżniania i tworzenia tekstów w języku formalnym i nieformalnym.

SUCCESSFUL COMMUNICATION IN BUSINESS

Prowadzący: mgr Klara Małowiecka | Miejsce: sala 22 SSZJO | Termin: poniedziałek 17.30-19.00 (rozpoczęcie zajęć 8.X, zakończenie 21.01) | Liczba godzin: kurs 30-godzinny, 14 spotkań: 12 spotkań po 2 godziny lekcyjne, 2 ostatnie spotkania po 3 godziny lekcyjne | Poziom: B1+

Kurs kładzie nacisk na interpretowanie i przedstawianie informacji w ramach typowych procedur biznesowych, format i wygląd dokumentów, a przede wszystkim na zachowania językowe w konkretnej sytuacji biznesowej, umożliwiające wykonanie zadań stawianych przez pracodawcę.

Tematyka zajęć będzie obejmować takie zagadnienia jak komunikacja w firmie, spotkania, marketing, globalizacja, relacje w biznesie, sytuacje problematyczne,  motywacja, technologia, przyszłość biznesu, budowanie zespołu. Kurs jest skierowany do osób czynnych zawodowo lub rozpoczynających pracę zawodową, w której konieczna jest komunikacja w języku angielskim.

OFERTA W SEMESTRZE LETNIM

WORKING IN ENGLISH B1

Prowadzący: mgr Monika Takeuchi | Miejsce: sala 21 NSZJO | Termin: piątek 16.30-19.00 | Poziom: kurs prowadzony w języku angielskim na poziomie B1

Kurs  języka niezbędnego w pracy na poziomie średnio zaawansowanym. Nacisk na potrzeby komunikacyjne i rozwijanie pewności w przekazywaniu informacji, braniu udziału w zebraniach, przeprowadzaniu rozmów telefonicznych i zajmowaniu się gośćmi.  Mamy nadzieję nabyć również umiejętność wyjaśniania, objaśniania i prezentowania treści zawodowych po angielsku.

THE INS AND OUTS OF ENGLISH: PHONETICS, GRAMMAR AND LEXIS

Prowadzący: mgr Waldemar Sikorski | Miejsce: sala 21 SSzJO | Termin: poziom B1: poniedziałek 16.30 – 18.00 (rozpoczęcie zajęć  8.X, zakończenie 21.01); poziom B2: poniedziałek 18.15 – 19.45 (rozpoczęcie zajęć  8.X, zakończenie 21.01) | Liczba godzin: kurs 30-godzinny, 14 spotkań: 12 spotkań po 2 godziny lekcyjne, 2 ostatnie spotkania po 3 godziny lekcyjne | Poziom: kursy fonetyczno-gramatyczno-leksykalne na poziomach B1 i B2

Kursy mające na celu nauczyć studentów samodzielności w uczeniu się języka angielskiego. Skupimy się na trójkącie językowym: fonetyce, leksyce i gramatyce. Na zajęciach słuchacze  zapoznają się z problemami fonetyki. Ponadto słuchacze nauczą się rozwiązywać problemy leksykalne i dowiedzą się, jak korzystać ze słowników jednojęzycznych i dwujęzycznych (otrzymają opracowane przez mnie dokumenty z informacjami  o słownikach i o tym, jak się uczyć słownictwa). Kurs kładzie nacisk na słownictwo z artykułów, które słuchacze wybiorą i o których zechcą dyskutować.

Kursy przygotowujące do matury

Celem tych zajęć jest kompleksowe przygotowanie do egzaminu maturalnego z języka angielskiego, francuskiego bądź niemieckiego na poziomie podstawowym lub rozszerzonym. Zajęcia koncentrują się na poszerzaniu i utrwalaniu zasobu środków leksykalno-gramatycznych oraz doskonaleniu płynności i poprawności wypowiedzi pisemnych oraz ustnych w zakresie przewidzianym przez ramy programowe. Dobór ćwiczeń stosowanych na zajęciach jest dostosowany do typów zadań stosowanych podczas egzaminu maturalnego z języka nowożytnego na poziomie podstawowym i rozszerzonym. Zajęcia są prowadzone przez bardzo doświadczonych pracowników Szkoły Języków Obcych Uniwersytetu Warszawskiego. Program każdego kursu obejmuje 60 godzin lekcyjnych zajęć.

PRZYGOTOWANIE DO MATURY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

Prowadzący: mgr Urszula Muchalska | Miejsce: sala 34 NSzJO | Termin: poniedziałek + środa 16.45-18.15 (rozpoczęcie zajęć 15.X, zakończenie 11.III) | Liczba godzin: kurs 60-godzinny: 30 spotkań po 2 godziny lekcyjne

PRZYGOTOWANIE DO MATURY Z JĘZYKA FRANCUSKIEGO

Prowadzący: mgr Katarzyna Wiśniewska-Szaran | Miejsce: sala 14 NSzJO | Termin: piątek 16.45 -19.00 (rozpoczęcie zajęć 5.X, zakończenie 26.IV) | Liczba godzin: kurs 60-godzinny, 20 spotkań po 3 godziny lekcyjne

PRZYGOTOWANIE DO MATURY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO

Prowadzący: mgr Jadwiga Śmiechowska | Miejsce: sala 214 Stary BUW | Termin: środy w godzinach 16.45-18.15 w okresie 3.10.2018 – 30.01.2019 oraz środy w godzinach 16.45-19.00 w okresie 20.02. 2019 – 24.04.2019 (rozpoczęcie zajęć 3.X, zakończenie 24.IV) | Liczba godzin: kurs 60-godzinny, 15 spotkań po 2 godziny lekcyjne w okresie 3.10.2018 – 30.01.2019 oraz 10 spotkań po 3 godziny lekcyjne w okresie 20.02. 2019 – 24.04.2019