Oferta lektoratów i innych kursów językowych

[powrót do strony głównej]
Mapa strony
 1. Kto może uczestniczyć w lektoratach
 2. Informacje dla studentów studiów niestacjonarnych zaocznych
 3. Oferta lektoratów
 4. Języki, których uczymy
 5. Forma prowadzenia zajęć
 6. Profile
 7. Kursy repetytoryjne
 8. Kursy intensywne
 9. Kursy dla doktorantów i pracowników naukowych
 10. Kursy dla pracowników administracji UW
 11. Kursy komercyjne


1. KTO MOŻE UCZESTNICZYĆ W LEKTORATACH

Bezpłatnie studenci studiów pierwszego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich (do 240 żetonów lektoratowych przyznawanych przez Uniwersytet) | więcej
Częściowo za odpłatnością uczestnicy studiów doktoranckich | więcej
Za pełną odpłatnością wszyscy zainteresowani (studenci, którym skończyły się żetony lektoratowe, studenci studiów drugiego stopnia, pracownicy UW, osoby spoza UW) | więcej

 


2. INFORMACJE DLA STUDENTÓW STUDIÓW NIESTACJONARNYCH ZAOCZNYCH

Studenci studiów niestacjonarnych zaocznych posiadający certyfikat poświadczający biegłość językową określony w Zarządzeniu nr 59 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie certyfikacji biegłości językowej | czytaj | są zwolnieni z obowiązku korzystania z lektoratu języka, którego certyfikat posiadają. Mogą natomiast skorzystać – w ramach posiadanych żetonów – z prawa uczęszczania na lektorat innego języka. Koszt uczestniczenia w tych zajęciach jest pokrywany z budżetu Uczelni. Aby skorzystać z wyżej wymienionego zwolnienia zainteresowani studenci studiów niestacjonarnych zaocznych zgłaszają się do SzJO celem uznania certyfikatu oraz zgłoszenia chęci korzystania z lektoratu innego języka. Na wybrany lektorat rejestrują się samodzielnie w systemie USOS-rejestracja żetonowa. Studenci studiów niestacjonarnych-zaocznych mogą także przystąpić do egzaminu certyfikacyjnego UW na poziomie minimum B2 po rozpoczęciu studiów i następnie skorzystać z lektoratu innego języka oferowanego w USNJO w ramach posiadanych żetonów. Koszt uczestnictwa pokrywany jest z budżetu Uczelni, zgodnie z zasadą opisaną powyżej. Za zaliczenie lektoratu poprzez przedstawienie odpowiedniego certyfikatu studenci otrzymują 2 punkty ECTS (jak za egzamin). Natomiast za zaliczenie lektoratu innego języka mogą otrzymać po 2 ECTS przy 60 h zajęć zorganizowanych w semestrze (maksymalnie 4 ECTS).

3. OFERTA LEKTORATÓW

Aktualna oferta lektoratów Szkoły Języków Obcych wraz z terminami rejestracji zamieszczana jest na stronie REJESTRACJA ŻETONOWA przed rozpoczęciem każdego semestru. Lektoraty Szkoły Języków Obcych oznaczone są kodem, zaczynającym się od cyfr 4024. Opisy kursów zawierają m. in. informacje o poziomie docelowym, profilu, efektach uczenia się, terminach, lokalizacji, liczbie godzin, liczbie punktów ECTS, zakresie tematów, podręczniku, itp. Jeśli w opisie danego lektoratu brakuje powyższych informacji, skontaktuj się z lektorem prowadzącym kurs | adresy mailowe lektorów |


4. JĘZYKI, KTÓRYCH UCZYMY

W Szkole Języków Obcych prowadzimy lektoraty następujących języków:

angielskiego więcej
niemieckiego, niderlandzkiego, norweskiego, szwedzkiego więcej
francuskiego, hiszpańskiego, włoskiego więcej
rosyjskiego więcej

 


5. FORMA PROWADZENIA ZAJĘĆ

Lektoraty tradycyjne Wszystkie zajęcia prowadzone są w klasie. Są to z reguły kursy roczne. Po zapisaniu się na semestr zimowy student automatycznie jest rejestrowywany również na semestr letni.
Lektoraty półinternetowe Połowa zajęć prowadzona jest w klasie, połowa na platformie internetowej MOODLE. Są to z reguły kursy roczne. Po zapisaniu się na semestr zimowy student automatycznie jest rejestrowywany również na semestr letni.
E-lektoraty Kursy semestralne: 15 godzin dydaktycznych pracy w klasie plus 45 godzin pracy na platformie COME. W e-lektoracie na danym poziomie można uczestniczyć tylko raz.
Lektoraty w pełni internetowe Kursy semestralne, obejmujące 60 godzin dydaktycznych pracy w Internecie. Obecnie mamy w ofercie następujące kursy: (1) „Język angielski: Elementy języka spotkań i konferencji, poziom B2″, (2) „Język angielski: „Pisanie streszczeń w języku angielskim, poziom B2”, (3) „Język angielski: Efektywna komunikacja w biznesie, poziom B2″

6. PROFILE

Profil
ogólny Lektoraty o profilu ogólnym zawierają oznaczenie „O” w kodzie przedmiotu, np. 4024-ANGOC1 to kod lektoratu SzJO (4024) języka angielskiego (ANG) o profilu ogólnym (O) prowadzący do poziomu C1
ekonomiczny Lektoraty o profilu ekonomicznym zawierają oznacznie „E” w kodzie przedmiotu, np. 4024-ANGEB2 to kod lektoratu SzJO (4024) języka angielskiego (ANG) o profilu ekonomicznym (E) prowadzący do poziomu B2
prawniczy Lektoraty o profilu prawniczym zawierają oznacznie „P” w kodzie przedmiotu, np. 4024-FRAPC1 to kod lektoratu SzJO (4024) języka francuskiego (FRA) o profilu prawniczym (P) prowadzący do poziomu C1
inny specjalistyczny Lektoraty o innym profilu specjalistycznym zawierają oznaczenie „S” w kodzie przedmiotu, np. 4024-ANGSB2-SCIENCE to kod lektoratu SzJO (4024) języka angielskiego (ANG) o profilu sepcjalistycznym (S) z zakresu nauk ścisłych (SCIENCE) prowadzący do poziomu B2

7. KURSY REPETYTORYJNE | więcej informacji


8. KURSY INTENSYWNEpolski (Polska) - Beta English (United States)więcej informacji


9. KURSY DLA DOKTORANTÓW I PRACOWNIKÓW NAUKOWYCH | więcej informacji


10. KURSY DLA PRACOWNIKÓW ADMINISTRACJI UW | więcej informacji


11. KURSY KOMERCYJNE | więcej informacji