Oferta lektoratów i innych kursów językowych

[powrót do strony głównej]

Mapa strony
 1. Kto może uczestniczyć w lektoratach
 2. Informacje dla studentów studiów niestacjonarnych zaocznych
 3. Oferta lektoratów
 4. Języki, których uczymy
 5. Forma prowadzenia zajęć
 6. Profile
 7. Kursy repetytoryjne
 8. Kursy intensywne
 9. Kursy dla doktorantów i pracowników naukowych
 10. Kursy dla pracowników administracji UW

1. KTO MOŻE UCZESTNICZYĆ W LEKTORATACH

Bezpłatnie studenci studiów pierwszego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich (do 240 żetonów lektoratowych przyznawanych przez Uniwersytet) | więcej
Częściowo za odpłatnością uczestnicy studiów doktoranckich | więcej
Za pełną odpłatnością wszyscy zainteresowani (studenci, którym skończyły się żetony lektoratowe, studenci studiów drugiego stopnia, pracownicy UW, osoby spoza UW) | więcej

 


2. INFORMACJE DLA STUDENTÓW STUDIÓW NIESTACJONARNYCH ZAOCZNYCH

Studenci studiów niestacjonarnych zaocznych posiadający certyfikat poświadczający biegłość językową określony w Zarządzeniu nr 59 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie certyfikacji biegłości językowej | czytaj | są zwolnieni z obowiązku korzystania z lektoratu języka, którego certyfikat posiadają. Mogą natomiast skorzystać – w ramach posiadanych żetonów – z prawa uczęszczania na lektorat innego języka. Koszt uczestniczenia w tych zajęciach jest pokrywany z budżetu Uczelni. Aby skorzystać z wyżej wymienionego zwolnienia zainteresowani studenci studiów niestacjonarnych zaocznych zgłaszają się do SzJO celem uznania certyfikatu oraz zgłoszenia chęci korzystania z lektoratu innego języka. Na wybrany lektorat rejestrują się samodzielnie w systemie USOS-rejestracja żetonowa. Studenci studiów niestacjonarnych-zaocznych mogą także przystąpić do egzaminu certyfikacyjnego UW na poziomie minimum B2 po rozpoczęciu studiów i następnie skorzystać z lektoratu innego języka oferowanego w USNJO w ramach posiadanych żetonów. Koszt uczestnictwa pokrywany jest z budżetu Uczelni, zgodnie z zasadą opisaną powyżej. Za zaliczenie lektoratu poprzez przedstawienie odpowiedniego certyfikatu studenci otrzymują 2 punkty ECTS (jak za egzamin). Natomiast za zaliczenie lektoratu innego języka mogą otrzymać po 2 ECTS przy 60 h zajęć zorganizowanych w semestrze (maksymalnie 4 ECTS).

3. OFERTA LEKTORATÓW

Aktualna oferta lektoratów Szkoły Języków Obcych wraz z terminami rejestracji zamieszczana jest na stronie REJESTRACJA ŻETONOWA przed rozpoczęciem każdego semestru. Lektoraty Szkoły Języków Obcych oznaczone są kodem, zaczynającym się od cyfr 4024. Opisy kursów zawierają m. in. informacje o poziomie docelowym, profilu, efektach uczenia się, terminach, lokalizacji, liczbie godzin, liczbie punktów ECTS, zakresie tematów, podręczniku, itp. Jeśli w opisie danego lektoratu brakuje powyższych informacji, skontaktuj się z lektorem prowadzącym kurs | adresy mailowe lektorów |


4. JĘZYKI, KTÓRYCH UCZYMY

W Szkole Języków Obcych prowadzimy lektoraty następujących języków:

→angielskiego →francuskiego →hiszpańskiego
→niemieckiego →niderlandzkiego →norweskiego
→rosyjskiego →szwedzkiego →włoskiego

 


5. FORMA PROWADZENIA ZAJĘĆ

Lektoraty tradycyjne Wszystkie zajęcia prowadzone są w klasie. Są to z reguły kursy roczne. Po zapisaniu się na semestr zimowy student automatycznie jest rejestrowywany również na semestr letni.
Lektoraty półinternetowe Połowa zajęć prowadzona jest w klasie, połowa na platformie internetowej MOODLE. Są to z reguły kursy roczne. Po zapisaniu się na semestr zimowy student automatycznie jest rejestrowywany również na semestr letni.
E-lektoraty Kursy semestralne: 15 godzin dydaktycznych pracy w klasie plus 45 godzin pracy na platformie COME. W e-lektoracie na danym poziomie można uczestniczyć tylko raz.
Lektoraty w pełni internetowe Kursy semestralne, obejmujące 60 godzin dydaktycznych pracy w Internecie. Obecnie mamy w ofercie następujące kursy: (1) „Język angielski: Elementy języka spotkań i konferencji, poziom B2″, (2) „Język angielski: „Pisanie streszczeń w języku angielskim, poziom B2”, (3) „Język angielski: Efektywna komunikacja w biznesie, poziom B2″

6. PROFILE

Profil
ogólny Lektoraty o profilu ogólnym zawierają oznaczenie „O” w kodzie przedmiotu, np. 4024-ANGOC1 to kod lektoratu SzJO (4024) języka angielskiego (ANG) o profilu ogólnym (O) prowadzący do poziomu C1
ekonomiczny Lektoraty o profilu ekonomicznym zawierają oznacznie „E” w kodzie przedmiotu, np. 4024-ANGEB2 to kod lektoratu SzJO (4024) języka angielskiego (ANG) o profilu ekonomicznym (E) prowadzący do poziomu B2
prawniczy Lektoraty o profilu prawniczym zawierają oznacznie „P” w kodzie przedmiotu, np. 4024-FRAPC1 to kod lektoratu SzJO (4024) języka francuskiego (FRA) o profilu prawniczym (P) prowadzący do poziomu C1
inny specjalistyczny Lektoraty o innym profilu specjalistycznym zawierają oznaczenie „S” w kodzie przedmiotu, np. 4024-ANGSB2-SCIENCE to kod lektoratu SzJO (4024) języka angielskiego (ANG) o profilu sepcjalistycznym (S) z zakresu nauk ścisłych (SCIENCE) prowadzący do poziomu B2

7. KURSY REPETYTORYJNE

Studenci, którzy wykorzystali dwa żetony egzaminacyjne i zamierzają po raz kolejny podejść do egzaminu certyfikacyjnego, będą zobowiązani do zarejestrowania się na 10 godzinny kurs on-line w ramach powtarzania zajęć z języka obcego z powodu niezadowalających wyników w nauce. Koszt kursu wraz z weryfikacją efektów wynosi 150 PLN. Kursy są udostępniane na platformie COME w zakładce Repetytoryjne e-kursy języków obcych na poziomie B2. Terminy kursów i rejestracji ogłaszane są na stronie REJESTRACJA ŻETONOWA.


8. KURSY INTENSYWNEpolski (Polska) - Beta English (United States)

Szkoła Języków Obcych zaprasza studentów oraz wszystkich zainteresowanych, w tym osoby spoza UW, na intensywne kursy językowe (30h lub 60h) w międzysemestralnej przerwie zimowej i letniej. Po ukończeniu kursu studenci UW mogą uzyskać zaliczenie i punkty ECTS. Szczegółowa oferta kursów intensywnych zamieszczana jest na stronie REJESTRACJE pod koniec semestru zimowego i letniego. Informacji udzielają Pracownicy sekretariatu ds. studenckich.

→ Zasady rezygnacji | Uczestnicy kursów letnich mają prawo do rezygnacji z kursu po pierwszych zajęciach. Aby uzyskać zwrot żetonów, studenci powinni zgłosić rezygnację w ciągu dwóch dni na adres: jezyki.pelnomocnik(at)uw.edu.pl


9. KURSY DLA DOKTORANTÓW I PRACOWNIKÓW NAUKOWYCH

W roku ak. 2016/17 SzJO organizuje następujące kursy adresowane do doktorantów i pracowników naukowych UW:

Kurs Prowadzący Terminy zajęć
Academic writing (kurs 30-godzinny) Alexander Bradshaw, MA czwartek, 16.45-18.15, sala 3, budynek NSzJO,  pierwsze zajęcia: 20 października 2016
Academic English (kurs 60-godzinny: 30 godzin w sali plus 30 godzin pracy własnej na platformie internetowej Moodle) mgr Eliza Fijałkowska–Ładak czwartek, 18.30-20.00, sala 6, budynek NSzJO,  pierwsze zajęcia: 20 października 2016
Русский язык для научных сотрудников (kurs 30-godzinny) dr Justyna Deczewska wtorek, 18.30 -20.00, sala 6, budynek NSzJO,  pierwsze zajęcia: 18 października 2016

Wszystkie kursy adresowane są do słuchaczy, których znajomość języka angielskiego bądź rosyjskiego jest na poziomie B2-B2+ według ESOKJ. Sekretariat SzJO ds. studenckich (tel. 55 21524 lub 55 20523, em.szjo@uw.edu.pl lub m.zdanska@uw.edu.pl) przyjmuje zapisy na kursy i udziela szczegółowych informacji  na ich temat.

Informacje  o prowadzących:

Alexander Bradshaw, MA  has engaged in a wide variety of teaching during his career, including university pre-sessional EAP work, secondary and primary. Most recently, he taught for five years as Associate Lecturer on the pre-sessional CCAES programme at Plymouth University, England. As a qualified EFL teacher he has also worked for Bell Language Schools in Italy. His connection with Warsaw dates from 1996, when he taught at the Cambridge School of English and the British Council.

Dr Justyna Deczewska – lektor języka rosyjskiego w Szkole Języków Obcych UW. Ukończyła studia doktoranckie na wydziale Lingwistyki Stosowanej i Filologii Wschodniosłowiańskich UW. Publikuje prace w dziedzinie glottodydaktyki. Egzaminator z języka rosyjskiego na wszystkich poziomach nauczania. Członek Zespołu autorów egzaminów certyfikacyjnych UW. Prowadzi szkolenia i warsztaty dla nauczycieli języków obcych wszystkich typów szkół.

mgr Eliza Fijałkowska-Ładak – wykładowca języka angielskiego w Szkole Języków Obcych UW. Ukończyła Lingwistykę Stosowaną na Uniwersytecie Warszawskim oraz Podyplomowe Studium Kształcenia Tłumaczy Ekonomicznych i Prawniczych na UW. Prowadzi kursy na różnych poziomach zaawansowania zarówno tradycyjne, jak również przy wykorzystaniu internetowych platform edukacyjnych (np. Moodle). Regularnie rozwija swoje kompetencje uczestnicząc w szkoleniach i projektach edukacyjnych.


10. KURSY DLA PRACOWNIKÓW ADMINISTRACJI UW

Szkoła Języków Obcych organizuje kursy języków obcych dla pracowników administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Zainteresowanych prosimy o wypełnienie i przesłanie zgłoszenia na adres ak.szjo@uw.edu.pl lub kontakt z p. Anną Kalbarczyk (tel. 55 20 128).

FORMULARZ ZGŁOSZENIA na kurs języka obcego dla pracowników administracji UW

 • Zgłaszam chęć uczestnictwa w kursie języka ………………………………….
 • Imię i nazwisko ………………………………….
 • Jednostka UW ………………………………….
 • Telefon ………………………………….
 • E-mail ………………………………….

Zobowiązuję się do zapłacenia, przed drugimi zajęciami, połowy kwoty za kurs na konto SzJO UW: 21 11 60 22020000 0000 6084 9690 z dopiskiem: „pierwsza rata opłaty za kurs języka obcego dla pracowników administracji”. Drugą część należnej opłaty przekażę w ciągu 4 tygodni od rozpoczęcia kursu na konto SzJO z dopiskiem „druga rata opłaty za kurs języka obcego dla pracowników administracji”.

Rezygnacja z kursu później niż po pierwszych zajęciach nie będzie uprawniać mnie do żądania zwrotu opłaty za kurs.

 • Data ………………………………….
 • Podpis ………………………………….