Oferta lektoratów i innych kursów językowych

[powrót do strony głównej]

Mapa strony
  1. Kto może uczestniczyć w lektoratach
  2. Informacje dla studentów studiów niestacjonarnych zaocznych
  3. Oferta lektoratów
  4. Forma prowadzenia zajęć
  5. Profile
  6. Kursy repetytoryjne
  7. Kursy intensywne
  8. Kursy komercyjne

1. KTO MOŻE UCZESTNICZYĆ W LEKTORATACH

Bezpłatnie studenci studiów pierwszego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich (do 240 żetonów lektoratowych przyznawanych przez Uniwersytet) | więcej
Częściowo za odpłatnością uczestnicy studiów doktoranckich | więcej
Za pełną odpłatnością wszyscy zainteresowani (studenci, którym skończyły się żetony lektoratowe, studenci studiów drugiego stopnia, pracownicy UW, osoby spoza UW) | więcej

 


2. INFORMACJE DLA STUDENTÓW STUDIÓW NIESTACJONARNYCH ZAOCZNYCH

Studenci studiów niestacjonarnych zaocznych posiadający certyfikat poświadczający biegłość językową określony w Zarządzeniu nr 59 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie certyfikacji biegłości językowej | czytaj | są zwolnieni z obowiązku korzystania z lektoratu języka, którego certyfikat posiadają. Mogą natomiast skorzystać – w ramach posiadanych żetonów – z prawa uczęszczania na lektorat innego języka. Koszt uczestniczenia w tych zajęciach jest pokrywany z budżetu Uczelni. Aby skorzystać z wyżej wymienionego zwolnienia zainteresowani studenci studiów niestacjonarnych zaocznych zgłaszają się do SzJO celem uznania certyfikatu oraz zgłoszenia chęci korzystania z lektoratu innego języka. Na wybrany lektorat rejestrują się samodzielnie w systemie USOS-rejestracja żetonowa. Studenci studiów niestacjonarnych-zaocznych mogą także przystąpić do egzaminu certyfikacyjnego UW na poziomie minimum B2 po rozpoczęciu studiów i następnie skorzystać z lektoratu innego języka oferowanego w USNJO w ramach posiadanych żetonów. Koszt uczestnictwa pokrywany jest z budżetu Uczelni, zgodnie z zasadą opisaną powyżej. Za zaliczenie lektoratu poprzez przedstawienie odpowiedniego certyfikatu studenci otrzymują 2 punkty ECTS (jak za egzamin). Natomiast za zaliczenie lektoratu innego języka mogą otrzymać po 2 ECTS przy 60 h zajęć zorganizowanych w semestrze (maksymalnie 4 ECTS).

3. OFERTA LEKTORATÓW

Aktualna oferta lektoratów Szkoły Języków Obcych wraz z terminami rejestracji zamieszczana jest na stronie REJESTRACJA ŻETONOWA przed rozpoczęciem każdego semestru. Lektoraty Szkoły Języków Obcych oznaczone są kodem, zaczynającym się od cyfr 4024. Opisy kursów zawierają m. in. informacje o poziomie docelowym, profilu, efektach uczenia się, terminach, lokalizacji, liczbie godzin, liczbie punktów ECTS, zakresie tematów, podręczniku, itp. Jeśli w opisie danego lektoratu brakuje powyższych informacji, skontaktuj się z lektorem prowadzącym kurs | adresy mailowe lektorów |


4. FORMA PROWADZENIA ZAJĘĆ

Lektoraty tradycyjne Wszystkie zajęcia prowadzone są w klasie. Są to z reguły kursy roczne. Po zapisaniu się na semestr zimowy student automatycznie jest rejestrowywany również na semestr letni.
Lektoraty półinternetowe Połowa zajęć prowadzona jest w klasie, połowa na platformie internetowej MOODLE. Są to z reguły kursy roczne. Po zapisaniu się na semestr zimowy student automatycznie jest rejestrowywany również na semestr letni.
E-lektoraty Kursy semestralne: 15 godzin dydaktycznych pracy w klasie plus 45 godzin pracy na platformie COME. W e-lektoracie na danym poziomie można uczestniczyć tylko raz.
Lektoraty w pełni internetowe Kursy semestralne, obejmujące 60 godzin dydaktycznych pracy w Internecie. Obecnie mamy w ofercie następujące kursy: (1) „Język angielski: Elementy języka spotkań i konferencji, poziom B2″, (2) „Język angielski: „Pisanie streszczeń w języku angielskim, poziom B2”, (3) „Język angielski: Efektywna komunikacja w biznesie, poziom B2″

5. PROFILE

Profil  
ogólny Lektoraty o profilu ogólnym zawierają oznaczenie „O” w kodzie przedmiotu, np. 4024-ANGOC1 to kod lektoratu SzJO (4024) języka angielskiego (ANG) o profilu ogólnym (O) prowadzący do poziomu C1
ekonomiczny Lektoraty o profilu ekonomicznym zawierają oznacznie „E” w kodzie przedmiotu, np. 4024-ANGEB2 to kod lektoratu SzJO (4024) języka angielskiego (ANG) o profilu ekonomicznym (E) prowadzący do poziomu B2
prawniczy Lektoraty o profilu prawniczym zawierają oznacznie „P” w kodzie przedmiotu, np. 4024-FRAPC1 to kod lektoratu SzJO (4024) języka francuskiego (FRA) o profilu prawniczym (P) prowadzący do poziomu C1
inny specjalistyczny Lektoraty o innym profilu specjalistycznym zawierają oznaczenie „S” w kodzie przedmiotu, np. 4024-ANGSB2-SCIENCE to kod lektoratu SzJO (4024) języka angielskiego (ANG) o profilu sepcjalistycznym (S) z zakresu nauk ścisłych (SCIENCE) prowadzący do poziomu B2

6. KURSY REPETYTORYJNE | więcej informacji


7. KURSY INTENSYWNEpolski (Polska) - Beta English (United States)więcej informacji


8. KURSY KOMERCYJNE | więcej informacji