Materiały z zebrań i szkoleń

[powrót do strony głównej]

 

2016/17

  • Using Speakout Productively – prezentacja Phila Warwicka; szkolenie Zespołu Języka Angielskiego; 5 kwietnia, 2017 r.  | pdf |

2015/16

  • Social Media in the Classroom – useful links (warsztat, zebranie Zespołu J. Angielskiego: K. Bunina-Breś, D. Jurczyk, E. Fijałkowska-Ładak) google docs  | Prezentacja, część 1. pdf | Prezentacja, część 2. pdf | Facebook guide for educators pdf

2014/15

  • Instrukcja wypełniania sylabusów 2015 – prezentacja Justyny Deczewskiej | pdf
  • Prezentacja wygłoszona na zebraniu anglistów 7 stycznia 2015 r., dr Małgorzata Świerk, Technologie informacyjno-komunikacyjne (TIK) w edukacji językowej | google slides
  • Prezentacja wygłoszona na zebraniu anglistów 7 stycznia 2015 r., mgr Sylwia Twardo, Flipped classroom – klasa odwrócona – czy jest dla niej miejsce na lektoratach? | google slides
  • Initiating and evaluating short turn speaking in the classroom, prezentacja Phila Warricka przedstawiona 10 grudnia 2014 r. | pdf
  • Międzykulturowość z perspektywy nauczyciela języka obcego, prezentacja dr Krystyny Szymankiewicz z Instytutu Romanistyki UW | pdf
  • Dobre praktyki w kursach komplementarnych rtf  | pdf | google docs

2013/14

  • Autorefleksja nauczyciela; kształcenie ukierunkowane na nauczyciela; kształcenie ukierunkowane na studenta (Teacher vs. Learner-Centred Instruction); jak nauczyciel może sam ocenić własne zajęcia | kliknij 
  • Sprawozdanie z wyjazdu szkoleniowego „Informacja zwrotna w kontekście nauczania języków dla celów akademickich” (przedstawione na zebraniu ogólnym 15 stycznia 2014) | kliknij

Archiwum