Przelicznik ocen z certyfikatów zewnętrznych

 [strona główna]

JĘZYK ANGIELSKI

Poziom B2

Nazwa certyfikatu

Poziom C1

Nazwa certyfikatu

Poziom C2

Nazwa certyfikatu

Instytucja certyfikująca
Cambridge First Certificate (FCE)

A = b.dobry

B = dobry

Cambridge Certificate in Advanced English (CAE)

A = b.dobry

B = dobry

C = dostateczny

Cambridge Certificate of Proficiency in English (CPE)

A = b.dobry

B = dobry

C = dostat

University of Cambridge ESOL Examinations
International English Language Testing System (IELTS Academic)

Band 6,5 = b.dobry

Band 6 = dobry

Band 5,5 = dostateczny

International English Language Testing System (IELTS Academic)

Band 8 = b.dobry

Band 7,5 = dobry

Band 7 = dostateczny

International English Language Testing System (IELTS Academic)

Band 9 = b.dobry

Band 8,5 = dobry

British Council, Cambridge English Language Assessment IDP: IELTS Australia

UWAGA! W przypadku egzaminu IELTS uznawana jest jedynie wersja „Academic”; wersja „General training” nie jest uznawana.

Test of English as a Foreign Language (TOEFL iBT@)

Wynik:

88-93 = b.dobry

82-87 = dobry

75-81 = dostateczny

Test of English as a Foreign Language (TOEFL iBT@)

Wynik:

105-109 = b.dobry

100-104 = dobry

94-99 = dostateczny

Test of English as a Foreign Language (TOEFL iBT@)

Wynik:

118-120 = b.dobry

114-117 = dobry

110-113 = dostateczny

Educational Testing Service, Princeton, USA

JĘZYK FRANCUSKI

Poziom B2

Nazwa certyfikatu

Poziom C1

Nazwa certyfikatu

Poziom C2

Nazwa certyfikatu

Instytucja certyfikująca
Diplome d’Etudes en Langue Francaise (DELF B2)

Wynik:

86-100 = b.dobry

70-85 = dobry

50-69 = dostateczny

Diplome Approfondi de la  Langue Francaise (DALF C1))

Wynik:

86-100 = b.dobry

70-85 = dobry

50-69 = dostateczny

Diplome Approfondi de la  Langue Francaise (DALF C2)

Wynik:

86-100 = b.dobry

70-85 = dobry

50-69 = dostateczny

Ministere francais de l’education nationale, centre International d’Etudes Pedagogiques (CIEP)
Diplome de Langue Francaise (DL) avance (3)

Wynik:

Tres bien = b.dobry

Bien = dobry

Ascez bien = dostateczny

Diplome Superieur d’Etudes Francais Modernes (DS) ou Dimplome Superieur de Langue et Culture Francaise (DSLCF)

Wynik:

Tres bien = b.dobry

Bien = dobry

Ascez bien = dostateczny

Diplome de Hautes Etudes Francaises (DHEF)

Wynik:

Tres bien = b.dobry

Bien = dobry

Ascez bien = dostateczny

Alliance Francaise

JĘZYK HISZPAŃSKI

Poziom B2

Nazwa certyfikatu

Poziom C1

Nazwa certyfikatu

Poziom C2

Nazwa certyfikatu

Instytucja certyfikująca
Diploma de Espanol como Lengua Extranjera (DELE) Nivel B2

UWAGA!

Do USOS-webu wpisywana jest adnotacja o zdanym egzaminie bez wyszczególnienia oceny.

Diploma de Espanol como Lengua Extranjera (DELE) Nivel C1

UWAGA!

Do USOS-webu wpisywana jest adnotacja o zdanym egzaminie bez wyszczególnienia oceny.

Diploma de Espanol como Lengua Extranjera (DELE) Nivel C2

UWAGA!

Do USOS-webu wpisywana jest adnotacja o zdanym egzaminie bez wyszczególnienia oceny.

Instytut Cervantesa w imieniu Ministerstwa Edukacji, Kultury i Sportu w Hiszpanii

JĘZYK NIEMIECKI

Poziom B2

Nazwa certyfikatu

Poziom C1

Nazwa certyfikatu

Poziom C2

Nazwa certyfikatu

Instytucja certyfikująca
Goethe –Zertifikat B2

Wynik:

90-100 sehr gut = b.dobry

80-89  gut = dobry

70-79 befriedigend = dostateczny plus

60-69 ausreichend = dostateczny

Goethe –Zertifikat

C1

Wynik:

90-100 sehr gut = b.dobry

80-89  gut = dobry  

70-79 befriedigend = dostateczny plus

60-69 ausreichend = dostateczny

GDS Grosses Deutsches Sprachdiplom

Wynik:

90-100 sehr gut = b.dobry

80-89 gut = dobry   

70-79 befriedigend = dostateczny plus

60-69 ausreichend = dostateczny

Goethe Institut
Deutsches Sprachdiplom II (DSDII)

Egzamin DSD II uważany jest na UW za zdany na poziomie C1, jeśli wszystkie części egzaminu zdane są na C1. W przypadku kiedy nawet jedna część jest zdana na B2, egzamin będzie uznany jako zdany na poziomie B2.

Kultusministerkonferenz
Osterreichisches Sprachdiplom Deutsch B2Mittelstufe Deutsch

Wynik:

88-100 sehr gut = b.dobry

75-87 gut = dobry

60-74 bestanden = dostateczny

Osterreichisches Sprachdiplom Deutsch C1 Oberstufe Deutsch

Wynik:

140-160 sehr gut = b.dobry

118-139 gut = dobry

96-117 bestanden = dostateczny

Osterreichisches Sprachdiplom Deutsch C2 Wirtschaftssprache Deutsch

Wynik:

140-160 sehr gut = b.dobry

118-139 gut = dobry

96-117 bestanden = dostateczny

Instytut Austriacki

JĘZYK ROSYJSKI

Poziom B2

Nazwa certyfikatu

Poziom C1

Nazwa certyfikatu

Poziom C2

Nazwa certyfikatu

Instytucja certyfikująca
TRKI 2 (TORFL 2)

Rosyjski państwowy system certyfikacyjny z języka rosyjskiego dla obcokrajowców

Wynik:

88-100% = b. dobry

75-87% = dobry

60-74 % = dostateczny

TRKI 3 (TORFL 3)

Wynik:

88-100% = b. dobry

75-87% = dobry

60-74 % = dostateczny

TRKI 4 (TORFL 4)

Wynik:

88-100% = b. dobry

75-87% = dobry

60-74 % = dostateczny

Główne Centrum testowania Cudzoziemców przy Ministerstwie Oświaty Federacji Rosyjskiej
Russkij jazyk povsednevnogo obscenija – certyfikat w zakresie języka rosyjskiego ogólnego: Postporogovyj uroven (vantage)

Wynik:

88-100% = b. dobry

75-87% = dobry

60-74 % = dostateczny

Russkij jazyk povsednevnogo obscenija – certyfikat w zakresie języka rosyjskiego ogólnego: uroven professionlanogo vladanija (effective operational proficiency)

Wynik:

88-100% = b. dobry

75-87% = dobry

60-74 % = dostateczny

Russkij jazyk povsednevnogo obscenija – certyfikat w zakresie języka rosyjskiego ogólnego: uroven nisitela jazyka (mastery)

Wynik:

88-100% = b. dobry

75-87% = dobry

60-74 % = dostateczny

Głowne Centrum testowania Cudzoziemców przy Ministerstwie Oświaty Federacji Rosyjskiej wraz z Państwowym Instytutem Języka Rosyjskiego im. A. Puszkina w Moskwie

JĘZYK WŁOSKI

Poziom B2

Nazwa certyfikatu

Poziom C1

Nazwa certyfikatu

Poziom C2

Nazwa certyfikatu

Instytucja certyfikująca
Certificato di Conoscenza della Lingua Italiana –Livello 3 (CELI 3)

Wynik:

A=b.dobry

B=dobry

C=dostateczny

Certificato di Conoscenza della Lingua Italiana –Livello 4 (CELI 4)

Wynik:

A=b.dobry

B=dobry

C=dostateczny

Certificato di Conoscenza della Lingua Italiana –Livello 5 (CELI 5)

Wynik:

A=b.dobry

B=dobry

C=dostateczny

JĘZYK NIDERLANDZKI

Poziom B2

Nazwa certyfikatu

Poziom C1

Nazwa certyfikatu

Poziom C2

Nazwa certyfikatu

Instytucja certyfikująca
Certificaat Nederlands als Vreemde Taal. Profiel Talvaardigheid Hoger Ondewijs (PTHO) (B2)

Wynik:

voldoende = zaliczony

44-50 = b.dobry

37-43 = dobry

30-36 = dostateczny

_________________ _________________ Certificaat Nederlands als Vreemde Taal

JĘZYK SZWEDZKI

Poziom B2

Nazwa certyfikatu

Poziom C1

Nazwa certyfikatu

Poziom C2

Nazwa certyfikatu

Instytucja certyfikująca
_________________ Test in Swedish for university studies (TISUS) (C1)

Wynik:

godkänd = bardzo dobry

_________________ Uniwersytet w Sztokholmie