Rada Programowa i Dyrekcja

 [powrót do strony głównej]

Spis treści
  1. Rada SzJO
  2. Dyrekcja
  3. Kierownicy zespołów językowych

RADA SZJO

  • ZARZĄDZENIE NR 69 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 18 października 2017 r. w sprawie powołania członków Rady Szkoły Języków Obcych na kadencję od dnia 1 października 2017 r. do dnia 30 września 2021 r. | czytaj
  • OBWIESZCZENIE NR 15 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 18 października 2017 r. o ogłoszeniu składu Rady Szkoły Języków Obcych na kadencję od dnia 1 października 2017 r. do dnia 30 września 2021 r. | czytaj

DYREKCJA

dyrektor dr Andrzej Dąbrowski andrzej.dabrowski@uw.edu.pl
zastępca dyrektora ds. dydaktycznych mgr Anna Cegiełka  a.cegielka@uw.edu.pl
zastępca dyrektora ds. finansowych mgr Magdalena Biesiadecka mtbiesia@uw.edu.pl

 

tel. 22 55 20 128


KIEROWNICY ZESPOŁÓW JĘZYKOWYCH

Zespół J. Angielskiego mgr Elżbieta Habielska

dr Sylwia Kossakowska-Pisarek (zastępca)

ehabielska@uw.edu.pl

s.pisarek@uw.edu.pl

Zespół J. Niemieckiego dr Elżbieta Lewkowicz e.lewkowicz@uw.edu.pl
Zespół Języków Romańskich mgr Jolanta Morytz j.morytz@uw.edu.pl
Zespół J. Rosyjskiego dr Krzysztof Świrko krzysztof.swirko@uw.edu.pl

 

Dyżury i adresy mailowe | kliknij