Rada Programowa i Dyrekcja

 [powrót do strony głównej]

Mapa strony
 1. Rada SzJO
 2. Dyrekcja
 3. Kierownicy zespołów językowych

RADA SZJO

Przedstawiciele podstawowych jednostek organizacyjnych UW
 • dr Anna Murkowska – Centrum Kształcenia Nauczycieli Języków Obcych i Edukacji Europejskiej UW, Uniwersyteckie Kolegium Kształcenia Nauczycieli Języka Angielskiego (Przewodnicząca Rady)
 • prof. UW dr hab. Robert Jastrzębski, WPiA
 • prof. UW dr hab. Jolanta Mindlak-Zawadzka, Wydział Polonistyki, Instytut Slawistyki Zachodniej
 • dr hab. Michał Leśniewski, Wydział Historyczny, Instytut Historyczny
 • dr Piotr Borsuk, Wydział Biologii, Instytut Genetyki i Biochemii
 • dr Hanna Majewska-Elżanowska, Wydział Chemii, Zakład Chemii Nieorganicznej i Analitycznej
 • dr hab. Zbigniew Możejko, Wydział Neofilologii, Instytut Anglistyki
 • dr Krzysztof Trzciński, WGiSR, Instytut Geografii Fizycznej
 • dr Bartłomiej Zdaniuk, WDiNP, Instytut Nauk Politycznych
 • mgr Jacek Kiryło, Wydział Zarządzania
Przewodnicząca Rady Koordynacyjnej ds. Certyfikacji Biegłości Językowej
 • prof. dr hab. Jolanta Sujecka-Zając
Pełnomocnik Rektora ds. Realizacji Procesu Bolońskiego i Organizacji Nauczania Języków Obcych
 • mgr Jolanta Urbanikowa
p.o. Dyrektor SzJO
 • mgr Mirosława Wojciechowska-Szepczyńska
Przewodnicząca ZZJK SzJO
 • mgr Magdalena Biesiadecka
Przedstawiciele nauczycieli akademickich Szkoły Języków Obcych
 • mgr Wiera Ignatowa
 • mgr Barbara Nowacka-Okraj
 • dr Maria Woźniak

Wewnętrzna Komisja Wyborcza SzJO informuje, że 28 czerwca 2017 roku na zebraniu wyborczym nauczycieli SzJO, zgodnie z Regulaminem SzJO, wybrano trzech przedstawicieli nauczycieli akademickich SzJO do Rady SzJO na  kadencję 2017-2021:

1. dr Sławomir Maskiewicz
2. mgr Joanna Pawlak-Radzimińska
3. mgr Katarzyna Pietrucha

Przedstawiciele studentów
 • Mieszko Czerniawski
 • Damian Giziński
 • Klaudia Żarłok
Przedstawiciel doktorantów
 • Michał Goszczyński
W obradach Rady uczestniczą z głosem doradczym przedstawiciele związków zawodowych
 • Związek Nauczycielstwa Polskiego
 • NSZZ „Solidarność”

 


DYREKCJA

dyrektor (p.o.) mgr Mirosława Wojciechowska-Szepczyńska mwojciechowska(at)uw.edu.pl
zastępca dyrektora ds. finansowych mgr Janina Furgałowa furgal(at)uw.edu.pl
zastępca dyrektora ds. studenckich dr Andrzej Dąbrowski andrzej.dabrowski(at)uw.edu.pl

 

tel. 22 55 20 128


KIEROWNICY ZESPOŁÓW JĘZYKOWYCH

Zespół J. Angielskiego mgr Elżbieta Habielska

dr Sylwia Kossakowska-Pisarek (zastępca)

ehabielska@uw.edu.pl

s.pisarek@uw.edu.pl

Zespół J. Niemieckiego dr Elżbieta Lewkowicz e.lewkowicz@uw.edu.pl
Zespół Języków Romańskich mgr Jolanta Morytz j.morytz@uw.edu.pl
Zespół J. Rosyjskiego dr Krzysztof Świrko krzysztof.swirko@uw.edu.pl

 

Dyżury i adresy mailowe | kliknij