Rada Programowa, Dyrekcja, Kierownicy zespołów językowych

 [powrót do strony głównej]

Spis treści 1. Rada SzJO | 2. Dyrekcja | 3. Kierownicy zespołów językowych

 

1. RADA SZJO

ZARZĄDZENIE NR 69 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 18 października 2017 r. w sprawie powołania członków Rady Szkoły Języków Obcych na kadencję od dnia 1 października 2017 r. do dnia 30 września 2021 r. czytaj
OBWIESZCZENIE NR 15 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 18 października 2017 r. o ogłoszeniu składu Rady Szkoły Języków Obcych na kadencję od dnia 1 października 2017 r. do dnia 30 września 2021 r. czytaj
ZARZĄDZENIE NR 116 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 5 listopada 2018 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 69 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego
z dnia 18 października 2017 r. sprawie powołania członków
Rady Szkoły Języków Obcych na kadencję od dnia 1 października 2017 r. do dnia 30 września 2021 r.
czytaj
OBWIESZCZENIE NR 23 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 5 listopada 2018 r. w sprawie zmiany obwieszczenia nr 15 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego
z dnia 18 października 2017 r. o ogłoszeniu składu Rady Szkoły Języków Obcych na kadencję od dnia 1 października 2017 r. do dnia 30 września 2021 r
czytaj

 

2. DYREKCJA

dyrektor:  dr Andrzej Dąbrowski, andrzej.dabrowski@uw.edu.pl
zastępca ds. dydaktycznych: mgr Anna Cegiełka, a.cegielka@uw.edu.pl

zastępca ds. finansowych: mgr Magdalena Biesiadecka, mtbiesia@uw.edu.pl

 

3. KIEROWNICY ZESPOŁÓW JĘZYKOWYCH

Kierownik Zespołu J. Angielskiego: mgr Elżbieta Habielska, ehabielska@uw.edu.pl (zastępca: mgr Agnieszka Harrison, a.m.harrison@uw.edu.pl)

Kierownik Zespołu Języków Germańskich: dr Elżbieta Lewkowicz, e.lewkowicz@uw.edu.pl

Kierownik Zespołu Języków Romańskich: mgr Jolanta Morytz,  j.morytz@uw.edu.pl

Kierownik Zespołu J. Rosyjskiego: dr Krzysztof Świrko, krzysztof.swirko@uw.edu.pl