Rada Programowa, Dyrekcja, Kierownicy zespołów językowych

strona główna

RADA SZJO
ZARZĄDZENIE NR 69 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

z dnia 18 października 2017 r. w sprawie powołania członków Rady Szkoły Języków Obcych na kadencję od dnia 1 października 2017 r. do dnia 30 września 2021 r.

czytaj
OBWIESZCZENIE NR 15 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

z dnia 18 października 2017 r. o ogłoszeniu składu Rady Szkoły Języków Obcych na kadencję od dnia 1 października 2017 r. do dnia 30 września 2021 r.

czytaj
ZARZĄDZENIE NR 116 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO 

z dnia 5 listopada 2018 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 69 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego
z dnia 18 października 2017 r. sprawie powołania członków Rady Szkoły Języków Obcych na kadencję od dnia 1 października 2017 r. do dnia 30 września 2021 r.

czytaj
OBWIESZCZENIE NR 23 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO 

z dnia 5 listopada 2018 r. w sprawie zmiany obwieszczenia nr 15 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 18 października 2017 r. o ogłoszeniu składu Rady Szkoły Języków Obcych na kadencję od dnia 1 października 2017 r. do dnia 30 września 2021 r

czytaj

 

DYREKCJA
dyrektor

dr Andrzej Dąbrowski

andrzej.dabrowski@uw.edu.pl

zastępca ds. dydaktycznych 

mgr Anna Cegiełka

a.cegielka@uw.edu.pl

zastępca ds. finansowych

mgr Magdalena Biesiadecka

mtbiesia@uw.edu.pl

KIEROWNICY ZESPOŁÓW JĘZYKOWYCH
Kierownik Zespołu J. Angielskiego 

mgr Elżbieta Habielska

ehabielska@uw.edu.pl  

(zastępca: mgr Agnieszka Harrison, a.m.harrison@uw.edu.pl)

Kierownik Zespołu Języków Germańskich 

dr Elżbieta Lewkowicz

e.lewkowicz@uw.edu.pl

Kierownik Zespołu Języków Romańskich

mgr Jolanta Morytz 

j.morytz@uw.edu.pl

Kierownik Zespołu J. Rosyjskiego

dr Krzysztof Świrko

krzysztof.swirko@uw.edu.pl