Rada Programowa, Dyrekcja, Kierownicy zespołów językowych

strona główna

RADA SZJO
OBWIESZCZENIE NR 33 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
z dnia 10 grudnia 2020 r. o ogłoszeniu składu Rady Szkoły Języków Obcych w kadencji od dnia 1 października 2017 r. do dnia 30 września 2021 r.
czytaj
ZARZĄDZENIE NR 277 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
z dnia 10 grudnia 2020 r.
w sprawie zmiany zarządzenia nr 69 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 18 października 2017 r. sprawie powołania członków Rady Szkoły Języków Obcych na kadencję od dnia 1 października 2017 r. do dnia 30 września 2021 r.
czytaj
ZARZĄDZENIE NR 69 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

z dnia 18 października 2017 r. w sprawie powołania członków Rady Szkoły Języków Obcych na kadencję od dnia 1 października 2017 r. do dnia 30 września 2021 r.

czytaj
OBWIESZCZENIE NR 15 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

z dnia 18 października 2017 r. o ogłoszeniu składu Rady Szkoły Języków Obcych na kadencję od dnia 1 października 2017 r. do dnia 30 września 2021 r.

czytaj
ZARZĄDZENIE NR 116 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

z dnia 5 listopada 2018 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 69 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego
z dnia 18 października 2017 r. sprawie powołania członków Rady Szkoły Języków Obcych na kadencję od dnia 1 października 2017 r. do dnia 30 września 2021 r.

czytaj
OBWIESZCZENIE NR 23 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

z dnia 5 listopada 2018 r. w sprawie zmiany obwieszczenia nr 15 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 18 października 2017 r. o ogłoszeniu składu Rady Szkoły Języków Obcych na kadencję od dnia 1 października 2017 r. do dnia 30 września 2021 r

czytaj

 

DYREKCJA
dyrektor

dr Andrzej Dąbrowski

andrzej.dabrowski@uw.edu.pl

zastępca ds. dydaktycznych 

dr Anna Cegiełka

kontakt: a.cegielka@uw.edu.pl

zastępca ds. finansowych

mgr Magdalena Biesiadecka

mtbiesia@uw.edu.pl

KIEROWNICY ZESPOŁÓW JĘZYKOWYCH
Kierownik Zespołu J. Angielskiego: mgr Elżbieta Habielska (ehabielska@uw.edu.pl)

Kierownik Zespołu Języków Germańskich: dr Elżbieta Lewkowicz (e.lewkowicz@uw.edu.pl)

Kierownik Zespołu Języków Romańskich: mgr Jolanta Morytz (j.morytz@uw.edu.pl)

p.o. Kierownika Zespołu J. Rosyjskiego: mgr Magdalena Ziółek-Wojnar (magdalena.ziolek@uw.edu.pl)