Uznawanie certyfikatów i ocen

Na tej stronie znajdziesz informacje na temat:
 1. aktualności dotyczących przepisywania certyfikatów i ocen
 2. uznawania ocen z certyfikatów zewnętrznych,
 3. uznawania ocen z lektoratów i egzaminów językowych uzyskanych na Politechnice Warszawskiej, 
 4. trybu uznawania ocen.

UWAGA! Zanim przejdziesz do dalszej części dokumentu, zapoznaj się z aktualnościami dotyczącymi przepisywania ocen | przejdź do aktualności

W Szkole Języków Obcych uznawane są oceny z certyfikatów instytucji zewnętrznych oraz z zaliczeń i egzaminów językowych uzyskanych na Politechnice Warszawskiej.

1. Uznawanie certyfikatów instytucji zewnętrznych

  1. Certyfikaty wymienione w Załączniku do Zarządzenia nr 59 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie certyfikacji biegłości językowej zwalniają z obowiązku zdawania egzaminu certyfikacyjnego UW. Oceny z certyfikatów instytucji zewnętrznych przepisywane są wyłącznie na podstawie ustalonego przelicznika. UWAGA! W przypadku egzaminu IELTS uznawana jest jedynie wersja Academic; wersja General training nie jest uznawana.
  2. Zgodnie z Uchwałą nr 1 Rady Koordynacyjnej ds. Certyfikacji Biegłości Językowej z dnia 21 maja 2018 r., honorowane są certyfikaty, które bezpośrednio odwołują się do zapisów ESOKJ, dokumentu Rady Europy, opublikowanego w 2003 r. Certyfikaty wydane przed datą publikacji ESOKJ nie spełniają odnośnych kryteriów (kliknij).

2. Uznawanie zaliczeń i egzaminów językowych uzyskanych na Politechnice Warszawskiej (dotyczy wyłącznie studiów równoległych na UW i PW)

 1. W związku z sytuacją epidemiologiczną (trwającą od 11 marca 2020 r.) studenci PW studiujący  równolegle na UW i PW oraz posiadający tylko indeksy elektroniczne  są zobowiązani udowodnić, że są nadal studentami PW. Dlatego powinni przysłać skan wykazu ocen  z systemu USOS wraz z datą, a cały dokument  powinien być opatrzony podpisem i pieczęcią władz PW wraz z informacją, że student studiuje na PW. Jeżeli taka procedura jest z jakichś przyczyn niemożliwa, prosimy studenta o email od władz PW (na adres danej osoby przepisującej ocenę), stwierdzający, że student studiuje na PW i otrzymał  daną ocenę z egzaminu angielskiego (lub/i z lektoratu języka angielskiego). Jeżeli studenci PW mają indeks papierowy, to powinni umówić się (np. na Google Meet)  z osobą przepisującą oceny w celu weryfikacji indeksu i oceny lub ocen do wpisania. Sprawdzenia wymagają pierwsze  i ostatnie strony indeksu oraz strona z odpowiednią oceną lub ocenami.
 2. Informacje o uznawaniu certyfikatów Politechniki Warszawskiej znajdują się na stronie Pełnomocnika Rektora ds. Realizacji Procesu Bolońskiego i Organizacji Nauczania Języków Obcych | kliknij
 3. Informacje o uznawaniu ocen z lektoratów uzyskanych na Politechnice Warszawskiej znajdują się na stronie Pełnomocnika Rektora ds. Realizacji Procesu Bolońskiego i Organizacji Nauczania Języków Obcych | kliknij 
3. Tryb uznawania (przepisywania) ocen
Oceny wymienione w punktach 1 i 2 przepisuje kierownik właściwego zespołu językowego w czasie dyżuru. W przypadku języka angielskiego, oprócz kierownika, oceny przepisują również wskazane poniżej osoby. Dyżury lektorów odbywają się wyłącznie w okresie trwania zajęć oraz w trakcie sesji egzaminacyjnych (zgodnie z kalendarzem UW). Pytania w sprawie przepisywanie ocen proszę kierować na adres: Waldemar Sikorski <wksikors@uw.edu.pl>
  • język angielski – kierownik zespołu, Agnieszka Harrison, Anna Kurtycz, Magdalena Richards, Waldemar Sikorski (terminy dyżurów),
  • język francuski, hiszpański, włoski – kierownik zespołu (termin dyżurów),
  • język niemiecki, niderlandzki, szwedzki – kierownik zespołu (termin dyżurów),
  • język rosyjski – kierownik zespołu (termin dyżurów).