Uznawanie certyfikatów i ocen


W Szkole Języków Obcych przepisywane są oceny

  • z certyfikatów instytucji zewnętrznych

Certyfikaty wymienione w Załączniku do Zarządzenia nr 59 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie certyfikacji biegłości językowej zwalniają z obowiązku zdawania egzaminu certyfikacyjnego UW. Oceny z certyfikatów instytucji zewnętrznych przepisywane są wyłącznie na podstawie ustalonego przelicznikaUWAGA! W przypadku egzaminu IELTS uznawana jest jedynie wersja Academic; wersja General training nie jest uznawana.

  • z zaliczeń i egzaminów językowych uzyskanych na Politechnice Warszawskiej

Dotyczy to wyłącznie studiów równoległych na UW i PW | więcej

Ocenę przepisuje kierownik właściwego zespołu językowego w czasie dyżuru. W przypadku języka angielskiego, oprócz kierownika i jego zastępcy, oceny przepisują również: mgr Anna Kurtycz, mgr Magdalena Richards, mgr Waldemar Sikorski. | UWAGA! Dyżury lektorów odbywają się wyłącznie w okresie trwania zajęć oraz w trakcie sesji egzaminacyjnych (zgodnie z kalendarzem UW).

Język Kto przepisuje Dyżur
angielski kierownik zespołu, zastępca, mgr Anna Kurtycz, mgr Magdalena Richards, mgr Waldemar Sikorski | czytaj
francuski, hiszpański, włoski kierownik zespołu
niemiecki, niderlandzki, szwedzki kierownik zespołu
rosyjski kierownik zespołu