Uznawanie certyfikatów i ocen

Mapa strony
  1. Wymagania w zakresie kwalifikacji językowych na UW
  2. Jakie oceny można przepisać w SzJO UW
  3. Gdzie i kiedy można przepisać oceny

1. WYMAGANIA W ZAKRESIE KWALIFIKACJI JĘZYKOWYCH NA UW

Wymagania w zakresie kwalifikacji językowych na UW opisane są w Zarządzeniu nr 59 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie certyfikacji biegłości językowej | czytaj


2. JAKIE OCENY MOŻNA PRZEPISAĆ W SZKOLE JĘZYKÓW OBCYCH

Z certyfikatów instytucji zewnętrznych Certyfikaty wymienione w Załączniku do Zarządzenia nr 59 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie certyfikacji biegłości językowej zwalniają z obowiązku zdawania egzaminu certyfikacyjnego UW. Oceny z certyfikatów instytucji zewnętrznych przepisywane są wyłącznie na podstawie ustalonego przelicznikaUWAGA! W przypadku egzaminu IELTS uznawana jest jedynie wersja Academic; wersja General training nie jest uznawana.
Z zaliczeń i egzaminów językowych uzyskanych na Politechnice Warszawskiej Dotyczy wyłącznie studiów równoległych na UW i PW | więcej
Z indeksu jednego kierunku studiów na UW do indeksu drugiego kierunku studiów Ocena przepisywana jest wyłącznie na podstawie oceny już wpisanej do USOS lub oceny wpisanej do karty okresowych osiągnięć studenta (pod warunkiem że w USOS lub na karcie podany jest poziom lektoratu wg ESOKJ).

 


3. GDZIE I KIEDY MOŻNA PRZEPISAĆ OCENY

Oceny przepisuje kierownik właściwego zespołu językowego w czasie dyżuru. W przypadku języka angielskiego, oprócz kierownika i jego zastępcy, oceny przepisują również: mgr Anna Kurtycz, mgr Magdalena Richards, mgr Waldemar Sikorski. | UWAGA! Dyżury lektorów odbywają się wyłącznie w okresie trwania zajęć oraz w trakcie sesji egzaminacyjnych (zgodnie z kalendarzem UW).

Język Kto przepisuje Dyżur
angielski kierownik zespołu, zastępca, mgr Anna Kurtycz, mgr Magdalena Richards, mgr Waldemar Sikorski | czytaj
francuski, hiszpański, włoski kierownik zespołu | czytaj
niemiecki, niderlandzki, szwedzki kierownik zespołu | czytaj
rosyjski kierownik zespołu | czytaj