Vademecum lektora

[powrót do strony głównej]

W Vademecum znajdują się informacje na następujące tematy:

Czas pracy, odwoływanie zajęć, zwolnienia, dni i godziny dziekańskie | Pensum, godziny ponadwymiarowe, dodatkowe kursy, likwidacja małych grup | Prowadzenie kursów półinternetowych – zasady rekrutacji i przygotowania nauczycieli do pracy na platformie Moodle | Poziomy, programy, efekty uczenia się, zaliczenia, podręczniki, kopiowanie materiałów | USOS-web i poczta elektroniczna | Konsultacje (dyżury) | Ankieta studencka | Rozwój zawodowy, ocena okresowa, awans | Nagrody | Dofinansowywanie wyjazdów szkoleniowych, LLP Erasmus | Prace organizacyjne

Przejdź do Vademecum