Ważne dokumenty

 [powrót do strony głównej]

Zarządzenie nr 50 Rektora UW z dnia 6 lipca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Szkoły Języków Obcych czytaj
Zarządzenie nr 59 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie certyfikacji biegłości językowej czytaj
Uchwała nr 119 Senatu UW w sprawie USNJO oraz certyfikacji biegłości językowej czytaj