Ważne dokumenty

 [powrót do strony głównej]

ZARZĄDZENIE NR 144 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie Regulaminu Szkoły Języków Obcych
czytaj
Zarządzenie nr 59 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie certyfikacji biegłości językowej czytaj
Uchwała nr 119 Senatu UW w sprawie USNJO oraz certyfikacji biegłości językowej czytaj