Wybrane daty z historii SzJO

 [powrót do strony głównej]

65 lat SzJO UW

Szkoła Języków Obcych ma już 65 lat. Przeczytaj, jak się zmieniała: UNIWERSYTET WARSZAWSKI nr 5 (65), strona siódma.

Sześćdziesiąt lat to na tle historii Uniwersytetu może nie tak dużo, ale jednak cała epoka. Obchodząca w tym roku 60-lecie Szkoła Języków Obcych zmieniała się wraz z  epoką, począwszy od samej nazwy; najpierw było to Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych, później „minimalistyczne” Studium Języków Obcych, w  latach osiemdziesiątych pojawił się akronim MONJO – Międzywydziałowy Ośrodek Nauczania Języków Obcych – i wreszcie, w 1991 roku, przyjęto nazwę obecną – prostą, bezpretensjonalną, mającą odpowiedniki w nazwach wielu zasłużonych instytucji szkolnictwa wyższego w różnych krajach. Zmieniało się i  lokum: pierwsze piętro w  gmachu Polonistyki, „kątem” nad pocztą w  Auditorium Maximum, Oboźna, Nowy Świat 69. I obecnie – oprócz drugiego piętra na Nowym Świecie – własny budynek na kampusie głównym, odziedziczony po anglistyce. Zmieniały się podręczniki i style nauczania: od przaśnych, rozpadających się, „socjalistycznych” skryptów, poprzez solidne, treściwe Eckersleye czy Candliny, atrakcyjne tomiki z  serii Vers la France, zideologizowane, acz rzetelne podręczniki radzieckie czy enerdowskie; były też Smólskie, Szkutniki, Hildy Andrews-Rusieckie czy zaludnione pociesznymi stworkami Alexandry; metoda gramatyczno-tłumaczeniowa, strukturalna czy przebój lat sześćdziesiątych i siedemdziesiątych: laboratoria językowe. Teraz ton nadaje internet wraz z  całym dobrodziejstwem inwentarza i  teleinformatyczno-elektronicznym osprzętem. Zmienił się i  styl nauczania, nastawiony na sprawną komunikację, przy jednoczesnym akcencie na język akademicki czy języki specjalistyczne. Wykładowca, lektor to obecnie bardziej przewodnik i  „facylitator” niż niegdysiejszy chodzący podręcznik”. Studenci podróżują, jeżdżą na unijne stypendia, przybywa słuchaczy-obcokrajowców (w tym m.in. z  Japonii, Chin, Indii, Kazachstanu, Turkmenistanu, Arabii Saudyjskiej, Ameryki Południowej i większości krajów europejskich), zmienia się postrzeganie języków, coraz więcej jest ich w ofercie szkoły. Ponad stu zatrudnionych tu nauczycieli wspiera studentów w nauce i doskonaleniu języka angielskiego, francuskiego, niemieckiego, hiszpańskiego, włoskiego, rosyjskiego i od niedawna – szwedzkiego i  niderlandzkiego. Szkoła jest największą jednostką prowadzącą lektoraty na UW w  ramach Uniwersyteckiego Systemu Nauczania Języków Obcych. Co roku z  lektoratów korzysta ponad 7 tysięcy studentów. 


1953 r. Powołanie Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych na UW
lata 60. Zmiana nazwy na Studium Języków Obcych UW
koniec lat 70. Wcielenie Studium do Instytutu Lingwistyki Stosowanej na Wydziale Rusycystyki i Slawistyki
31 XII 1981 r. Przywrócenie samodzielności Studium
1986 r. Zmiana nazwy na Międzywydziałowy Ośrodek Nauczania Języków Obcych
początek lat 90. Przekazanie na potrzeby MONJO południowej oficyny Pałacu Uruskich (Czetwertyńskich)
22 VI 2005 r. Podjęcie przez Senat UW uchwały nr 341 w sprawie Uniwersyteckiego Systemu Nauczania Języków Obcych oraz certyfikacji biegłości językowej | czytaj
13 XII 2006 r. Uchwalenie przez Senat UW Regulaminu SzJO | czytaj
7 VI 2009 r. Podjęcie przez Senat UW Uchwały nr 119 Senatu UW w sprawie Uniwersyteckiego Systemu Nauczania Języków Obcych oraz certyfikacji biegłości językowej | czytaj
6 VII 2016 r. Zatwierdzenie nowego Regulaminu SzJO | czytaj


Więcej o historii SzJO
: Uniwersytet Warszawski nr 2 (18), kwiecień 2004 r., strony 18-20 | czytaj


Dotychczasowi dyrektorzy i kierownicy SzJO

od 2017 Andrzej Dąbrowski zastępcy:

 • Magdalena Biesiadecka
 • Anna Cegiełka
2010-2017 Mirosława Wojciechowska-Szepczyńska zastępcy:

 • Andrzej Dąbrowski,
 • Janina Furgał 2010- 2017,
 • Bartosz Jurczak
2006-2010 Hanna Mrozowska zastępcy:

 • Mirosława Wojciechowska-Szepczyńska,
 • Sławomir Maskiewicz 2007-2009,
 • Elwira Piotrowska,
 • Marek Lewicki
2002-2005 Hanna Kaczmarczyk zastępcy:

 • Janina Furgał 2002-2006,
 • Jolanta Solarska-Wojewoda
1991-1996

1999-2000

Janina Furgał zastępcy:

 • Jolanta Urbanik 1991-2002
przed 1990   zastępcy:

 • Paweł Cichawa (do 1991)

Dotychczasowi kierownicy zespołów językowych

Zespół Języka Angielskiego od 2010 Elżbieta Habielska / zastępca: Sylwia Kossakowska-Pisarek 2013-2017; Agnieszka Harrison 2018
2007-2010 Bartosz Jurczak / zastępca: Agnieszka Harrison
2006-2007 Bożena Górska-Poręcka
2003-2006 Maria Wożniak
1997-2003 Mirosława Wojciechowska-Szepczyńska
przed 2003
 • Krystyna Paszkowska-Hoppe
 • Jan Bartkowski
 • Marta Franciszkiewicz (Pasierbińska) 1994-1995
 • Agnieszka Wiloch-Sikorska 1992-1994 / zastępca: Ewa Górczyńska
 • Anna Chachulska-Julien
Zespół Języka Niemieckiego  od 2006 Elżbieta Lewkowicz
2005-2006 Elżbieta Fijałkowska – zastępstwo w 2005r. za p. Kamińską; następnie rok jako kierownik
1991-2005 Krystyna Kamińska
1990-1991 Barbara Domińska
przed 1990 Irena Grzesiowska
Zespół Języków Romańskich  od 2007 Jolanta Morytz
2003-2007 Irena Dąbrowska
1989-2003 Róża Somla-Dębowska
przed 1989
 • Kalina Szymanowska
 • Leszek Chachulski
Zespół Języka Rosyjskiego od 2017 Krzysztof Świrko
2007-2017 Wojciech Sosnowski (z przerwą na urlop 2015-2016 – p.o kierownika Magda Tulska-Budziak)
1990- 2005 Jadwiga Koperska
  Lidia Wróbel
1985-1986 Janina Furgałowa – p.o. kierownika Zespołu w zastępstwie za Zofię Bałakier (urlop)
lata 70/80 Alicja Spirydowicz
  Stanisław Nikoniuk