Wybrane daty z historii SzJO

 [powrót do strony głównej]

1953 r. Powołanie Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych na UW
lata 60. Zmiana nazwy na Studium Języków Obcych UW
koniec lat 70. Wcielenie Studium do Instytutu Lingwistyki Stosowanej na Wydziale Rusycystyki i Slawistyki
31 XII 1981 r. Przywrócenie samodzielności Studium
1986 r. Zmiana nazwy na Międzywydziałowy Ośrodek Nauczania Języków Obcych
początek lat 90. Przekazanie na potrzeby MONJO południowej oficyny Pałacu Uruskich (Czetwertyńskich)
22 VI 2005 r. Podjęcie przez Senat UW uchwały nr 341 w sprawie Uniwersyteckiego Systemu Nauczania Języków Obcych oraz certyfikacji biegłości językowej | czytaj
13 XII 2006 r. Uchwalenie przez Senat UW Regulaminu SzJO | czytaj
7 VI 2009 r. Podjęcie przez Senat UW Uchwały nr 119 Senatu UW w sprawie Uniwersyteckiego Systemu Nauczania Języków Obcych oraz certyfikacji biegłości językowej | czytaj
6 VII 2016 r. Zatwierdzenie nowego Regulaminu SzJO | czytaj


Więcej o historii SzJO
: Uniwersytet Warszawski nr 2 (18), kwiecień 2004 r., strony 18-20 | czytaj


60 lat SzJO UW

Szkoła Języków Obcych ma już 60 lat. Przeczytaj, jak się zmieniała: UNIWERSYTET WARSZAWSKI nr 5 (65), strona siódma.