ZEBRANIA I SZKOLENIA SZJO

 

2019/ 2010
 • 9.10. 19, godz. 18.15, Pałac Kazimierzowski, Sala Brudzińskiego
 • 6.11.19, godz. 18.15, Pałac Kazimierzowski, Sala Brudzińskiego
 • 18.11.19, godz. 18.15, Pałac Kazimierzowski, Sala Brudzińskiego
 • 11.03.20, godz. 18.15, Pałac Kazimierzowski, Sala Brudzińskiego
 • 13.05.20, godz. 18.15, Pałac Kazimierzowski, Sala Brudzińskiego
 • 23.06.20, godz. 18.15, Pałac Tyszkiewiczów, sala balowa i bilardowa
2018/19
 • 3.10.2018, godz. 18.15, sala im. prof. Brudzińskiego w Pałacu Kazimierzowskim; zebranie ogólne + prezentacja „Czwarta rewolucja przemysłowa”, prowadzący: Adrian Chróstowski z Wydawnictwa National Geographic + 15-minutowe spotkanie anglistów z p. Adrianem Chróstowskim
2017/18
 • 17 stycznia 2018 roku o godzinie 18.15 w sali im. Brudzińskiego odbędzie się zebranie nauczycieli SzJO (w związku z kończącym się semestrem zimowym i zbliżającą się sesją egzaminacyjną)
 • 16.05.2018, godz. 18.20, sala nr 4, Wydział Polonistyki
 • 27.06.2018, godz. 10.00, sala nr 4, Wydział Polonistyki
2016/17
 • 23 listopada 2016 r. godz 18.15 sala Balowa
 • 21 grudnia 2016 r. godz. 18.15 sala im.Brudzińskiego
 • 18 stycznia 2017 r. godz. 18.00 sala im. Brudzińskiego
 • 15 marca 2017 r. godz. 18.15 sala im. Brudzińskiego | Nauczanie języka obcego na poziomie podstawowym w grupach jedno- i wielokulturowych; dr Radosław Kucharczyk z Instytutu Romanistyki UW; mgr Anna Sworowska podzieli się doświadczeniami związanymi z nauczaniem języka norweskiego i szwedzkiego
 • 17 maja 2017 r. 18.15 sala im.Brudzińskiego
 • 28 czerwca 2017 r. 10.00 sala im.Brudzińskiego
2015/16
 • Zebrania ogólne Szkoły będą odbywały się w dniach 7 X, 18 XI, 20 I, 16 III, 20 IV, 25 V, 29 VI
 • 7 października, godz. 18.00, sala im. prof. Brudzińskiego w Pałacu Kazimierzowskim – zebranie pracowników SzJO | W pierwszej części zebrania będą uczestniczyć zaproszeni goście, m.in. Pani Profesor Jolanta Sujecka-Zając, przewodnicząca Rady Koordynacyjnej ds. Certyfikacji Biegłości.
 • 18 listopada, godz. 18.15, w sali nr 4 na Wydziale Polonistyki | Na zebraniu przedstawione zostaną m. in. wnioski z ankiet studenckich.
 • 20 stycznia, ???
 • 16 marca, godz. 18.15 w sali im. prof. Brudzińskiego w Pałacu Kazimierzowskim | Zebranie dotyczyć będzie: 1. dalszych działań związanych z europejskim projektem nt. oceniania kształtującego; 2. zmian w Regulaminie SzJO.
2014/15
 • 8 października 2014, godz. 18.15-20.00, sala im. prof. Brudzińskiego, Pałac Kazimierzowski | Omówienie wyników ankiet, prezentacja zespołu ds. hospitacji, informacje bieżące
 • 19 listopada 2014, godz. 18.15-20.00, sala im. prof. Brudzińskiego, Pałac Kazimierzowski | Międzykulturowość z perspektywy nauczyciela języka obcego, prezentacja dr Krystyny Szymankiewicz z Instytutu Romanistyki UW [pdf]
 • 21 stycznia 2015, godz. 18.15-20.00, sala im. prof. Brudzińskiego, Pałac Kazimierzowski | Certyfikacja biegłości językowej oraz organizacja najbliższej sesji egzaminacyjnej, profesor Jolanta Sujecka-Zając, przewodniczącą Rady Koordynacyjnej ds. Certyfikacji oraz pani Ludmiła Sobolew
 • 18 marca 2015, godz. 18.15-20.00, sala im. prof. Brudzińskiego, Pałac Kazimierzowski| Ocenianie kształtujące w uczeniu się i nauczaniu języków obcych, mgr Czesław Kiński i mgr Jacek Łagun (językoznawcy z Uniwersytetu Mazursko-Warmińskiego w Olsztynie)
 • 15 kwietnia 2015, godz. 18.15-20.00, sala im. prof. Brudzińskiego, Pałac Kazimierzowski | Zrozumieć pokolenie Y, prof.dr hab. Jan Fazlagić z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, specjalista z zakresu zarządzania wiedzą
 • 20 maja 2015, godz. 18.15-20.00, sala im. prof. Brudzińskiego, Pałac Kazimierzowski
 • 29 czerwca 2015, godz. 10.00-12.00, sala im. prof. Brudzińskiego, Pałac Kazimierzowski
2013/14
 • sala w Pałacu Kazimierzowskim została zarezerwowana na zebrania pracowników w następujących terminach: środy o godz. 18.00: 19 III, 16 IV, 14 V oraz 30 VI (wyjątkowo o godz. 10.00).
 • 09 października 2013, godz. 18.00, sala im. Prof. Brudzińskiego w Pałacu Kazimierzowskim (zebranie ogólne potrwa ok. 45 minut, a następnie przejdziemy do „nowego” budynku, gdzie rozpoczną się krótkie zebrania informacyjno-organizacyjne w zespołach)
 • 13 listopada 2013 r. godz. 18.15 | Zebranie pracowników SzJO w sali im. prof. Brudzińskiego w Pałacu Kazimierzowskim. W pierwszej części zebrania wystąpi Pani Prof. Jolanta Zająć z wykładem pod tytułem: O motywacji kompetencyjnej uczących się języków obcych: wspierająca rola nauczyciela.
 • 15 stycznia 2014 r. o godzinie 18.15 w sali im. Brudzińskiego odbędzie się zebranie ogólne. Spotkanie będzie składało się z 2 części. Pierwsza z nich będzie dotyczyła nadchodzącej sesji egzaminacyjnej, natomiast w drugiej mgr Bartosz Jurczak przedstawi sprawozdanie z wyjazdu szkoleniowego: „Rola informacji zwrotnej w kontekście nauczania języków dla celów akademickich”.
 • 26 lutego 2014, godz. 18.00 | W związku z pilną potrzebą przedstawienia zmian w formatach egzaminów certyfikacyjnych, wszyscy Nauczyciele SzJO oraz egzaminatorzy z innych jednostek (języki rzadkie) proszeni są o obowiązkowe przybycie na spotkanie informacyjne z Panią Profesor Jolanta Zając, przewodniczącą Rady Koordynacyjnej ds. Certyfikacji Biegłości Językowej, w środę, 26 lutego o godz. 18.00. Spotkanie odbędzie się w sali im. prof. Brudzińskiego w Pałacu Kazimierzowskim. Uprzejmie proszę wszystkich, którzy prowadzą zajęcia tego dnia, o zakończenie zajęć o pół godziny wcześniej, aby nie spóźnić się.
 • 6 kwietnia 2014, godz. 18.15, s. im. Prof. Brudzińskiego w Pałacu Kazimierzowskim | Głównym tematem będzie rola samooceny i autorefleksji w nauczaniu języków obcych. Prezentację przedstawi Pani Barbara Górska, absolwentka Instytutu Filologii Angielskiej UW oraz studiów podyplomowych w Instytucie Lingwistyki Stosowanej UW, krajowy konsultant metodyczny w CODN, współautorka programu metodyki j. angielskiego w Centrum Kształcenia Nauczycieli Języków Obcych i Edukacji, Europejskiej UW, konsultant akademicki w wydawnictwie CUP
2012/13
 • 03/10/2012, godz. 16.45 – 18.15, s. 102, W. Geografii
 • 19/12/2012, godz. 18.00 – 20.00, s. im. Brudzińskiego
 • 16/01/2013, godz. 18.00 – 20.00, s. im. Brudzińskiego
 • 20/03/2013, godz. 18.00 – 20.00, s. im. Brudzińskiego (wykład prof. dr hab. Jolanta Zając p.t. „Poza dostarczone informacje – glottodydaktyczne inspiracje teorią J. Brunera”)
 • 17/04/2013, godz. 18.00 – 20.00, s. im. Brudzińskiego (informacje o pracy Senatu UW i podjętych przez Senat uchwałach, działalność ZZJK, rola przedstawicieli SzJO w Radzie Programowej, ankieta studencka on-line, przypomnienie o testach zaliczeniowych i możliwości skorzystania z przykładów najlepszych testów z zeszłego roku, informacja o planowanej podwyżce czasowej)
 • 15/05/2013, godz. 18.00 – 20.00, s. im. Brudzińskiego
 • 26/06/2013, godz. 10.00 – 12.00, s. im. Brudzińskiego (aktualne sprawy; wybory przedstawicieli do Rady Programowej SzJO)