Aktualności

 

2018-09-12 INFORMACJA ODNOŚNIE PŁATNOŚCI ZA LEKTORATY I EGZAMINY JĘZYKOWE | W związku ze zmianą modułu płatności w systemie USOS bardzo prosimy, aby w dniach 18 – 19 września 2018 nie uiszczać opłat za lektoraty i egzaminy językowe. Od 19 września 2018 zmienią się WSZYSTKIE indywidualne numery bankowe studentów. Bank nie będzie akceptował przelewów przychodzących na dotychczasowe numery – środki będą zwracane do nadawców. / Źródło: Biuro ds. Realizacji Procesu Bolońskiego i Organizacji Nauczania Języków Obcych
2018-08-11 E-usługi: centralny egzamin językowy online | Jednym z warunków studiowania cudzoziemców na UW jest wykazanie się znajomością języka polskiego lub angielskiego przynajmniej na poziomie B2. W ostatnich dniach kandydaci po raz pierwszy przystąpili do egzaminów online, wykorzystując do tego nowe narzędzie. Dzięki internetowej łączności audio-wideo egzaminy przebiegały tak, jak w rzeczywistych warunkach. | więcej
2018-07-07
2018-05-25 14-16 maja br. gościliśmy w ramach programu Erazmus+ Dinarę Mambetkazievą, rusycystkę i romanistkę z Uniwersytetu Witolda Wielkiego w Kownie. Wizyta była kontynuacją współpracy między centrami językowymi obu uniwersytetów, która została nawiązana w ramach projektu FAB. W trakcie pobytu w SZJO Dinara Mambetkazieva obserwowała zajęcia języka rosyjskiego a także sama przeprowadziła lekcje w grupach Magdy Tulskiej-Budziak, Moniki Piotrowskiej, dr. Wojciecha Sosnowskiego i dr. Krzysztofa Świrko. Serdecznie dziękujemy wszystkim Nauczycielom goszczącym Dinarę Mambetkazievą na zajęciach! Wizyta była wspaniałą okazją do dyskusji i wymiany doświadczeń na temat nauczania języków obcych w środowisku akademickim.

21-24 maja br., w ramach współpracy między naszą jednostką i Centrum Języków Obcych Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu Karola w Pradze, gościły u nas rusycystka dr Ladislava Dolanová i romanistka Eva Popelková. W trakcie pobytu dr L. Dolanová obserwowała zajęcia Magdaleny Ziółek-Wojnar, Magdy Tulskiej-Budziak, dr. Józefa Dobrowolskiego, dr. Wojciecha Sosnowskiego i dr. Krzysztofa Świrko. Ponadto w dniu 23 maja przeprowadziła w grupie Magdy Tulskiej zajęcia poświęcone metodom pracy z tekstami naukowymi. Natomiast Eva Popelková obserwowała zajęcia języka francuskiego w grupach Lidii Kowalskiej, Iwony Bartnickiej, Agnieszki Józefowicz-Mengü, Violetty Randzio i Arkadiusza Misiaka. Goście uczestniczyli również w zajęciach e-lektoratowych prowadzonych przez Agnieszkę Przewłokę, Katarzynę Waśniewską i Agnieszkę Czublę. Obie Panie wyraziły entuzjastyczne opinie na temat zajęć, które obserwowały w SzJO. Spotkanie wzbogaciło obydwie strony o wiedzę na temat organizacji lektoratów w różnych jednostkach akademickich. Serdecznie dziękujemy wszystkim Nauczycielom, którzy wyrazili gotowość pokazania gościom swoich metod pracy!

2018-05-09 W celu popularyzacji czytania książek w językach obcych, w starej Szkole Języków Obcych (ul. Nowy Świat 69,) oddajemy do dyspozycji Studentek i Studentów kilkanaście pozycji literatury angielskiej, amerykańskiej, francuskiej, niemieckiej i rosyjskiej. Zapraszamy do skorzystania z naszej  oferty – wypożyczenia, przeczytania oraz oddania lektury. W najbliższym czasie zainstalujemy podobną półkę w nowej Szkole Języków Obcych (ul. Krakowskie Przedmieście 26/28 ), zaś docelowo chcielibyśmy, aby swobodny dostęp do lektur był na każdym piętrze. Jesteśmy przygotowani na regularne uzupełnianie wypożyczonych pozycji a także myślimy o poszerzeniu naszej oferty o inne języki.

2018-04-24 21 kwietnia 2018 r. odbył się Dzień Otwarty na Uniwersytecie Warszawskim. Jak co roku, Szkoła Języków Obcych prezentowała na jednym ze stoisk naszą ofertę językową. Od godz. 10.00 do 16.00 nasze Koleżanki i Koledzy odpowiadali na pytania przyszłych studentów UW. Stoisko SzJO cieszyło się dużym zainteresowaniem. Koordynator stoiska: Maria Kaska. Dziękujemy Józefowi Dobrowolskiemu, Elizie Fijałkowskiej-Ładak, Dorocie Jurczyk, Marii Kasce, Ewie Lemiech-Łazickiej, Elżbiecie Stempień-Chyli, Katarzynie Zegadło i Magdalenie Ziółek-Wojnar za poświęcenie słonecznej, wolnej soboty naszej Szkole.

2018-02-07
12 stycznia 2018 na Stadionie Narodowym w Warszawie miał miejsce Ogólnopolski Dzień Informacyjny Erasmus+. Przedstawiciele polskiego zespołu projektu FAB zostali zaproszeni na to wydarzenie w charakterze ekspertów, służyli innym swoją radą i dzielili się doświadczeniem. | więcej 
2017-12-07 Z przyjemnością informujemy, że nasza koleżanka mgr Jolanta Urbanikowa została wybrana na kolejną kadencję na Wiceprzewodniczącą European Language Council. Serdecznie gratulujemy.
2017-04-19 ZMIANA WYSOKOŚCI OPŁATY ZA LEKTORATY | Na mocy Zarządzenia Nr 32 Rektora UW z dnia 31 marca 2017 r. ulegnie zmianie wysokość opłaty za lektorat języka obcego. Od 1 października 2017 r. koszt kursu (60h) będzie wynosił 825,60 PLN.