Aktualności

Z przyjemnością informujemy, że nasza koleżanka mgr Jolanta Urbanikowa została wybrana na kolejną kadencję na Wiceprzewodniczącą European Language Council. Serdecznie gratulujemy.
2017-12-07

REJESTRACJA NA EGZAMINY JĘZYKOWE W SESJI ZIMOWEJ | Osoby zainteresowane przystąpieniem do egzaminu z języka obcego w sesji zimowej będą mogły zarejestrować się w systemie rejestracji żetonowej w terminie 17.11.2017 (od godz. 21.00) – 21.01.2018 (do godz. 23.59) | kolejny żeton egzaminacyjny; więcej informacji; dla osób spoza UW
2017-11-09

→ KONFERENCJA | 19 września 2017 r. w budynku starego BUWu na Kampusie Centralnym UW w Warszawie odbyła się międzynarodowa konferencja „Ocenianie kształtujące w nauczaniu języków obcych”, która była zwieńczeniem trwającego od października 2015 r. projektu FAB. | więcej 


→ ZMIANA WYSOKOŚCI OPŁATY ZA LEKTORATY | Na mocy Zarządzenia Nr 32 Rektora UW z dnia 31 marca 2017 r. ulegnie zmianie wysokość opłaty za lektorat języka obcego. Od 1 października 2017 r. koszt kursu (60h) będzie wynosił 825,60 PLN.

2017-04-19


→ PODPIĘCIA | Osoby, które do dnia 13.12.2016 r. dokonały rejestracji na egzamin językowy w sesji zimowej, są zobowiązane do podpięcia tego przedmiotu pod program / etap studiów.  Rejestracje zrealizowane w terminie późniejszym  będą automatycznie powiązane z podpięciem, (student nie musi już wtedy samodzielnie wykonywać tej operacji) | źródło

2016-12-13


→ FOUNDATION YEAR PROGRAMME | If you are interested in taking up university studies in English but your level of English proficiency is insufficient, enrol on the Foundation Year Programme, offered by the University of Warsaw. Detailed information about the programme is available here.


kampus_jesien