Aktualności

→ REJESTRACJA NA EGZAMINY JĘZYKOWE W SESJI JESIENNEJ | Studenci zainteresowani zdawaniem egzaminu z języka obcego w sesji jesiennej będą mogli dokonać samodzielnej rejestracji w systemie rejestracji żetonowej w terminie 10.07.2017 (od godz. 21.00) – 21.08.2017 (do godz. 23.59) | kolejny żeton egzaminacyjny | informacje o egzaminach certyfikacyjnych | informacje dla osób spoza UW

2017-06-28

→ W okresie od 1 lipca do 28 sierpnia nauczyciele SzJO nie pełnią dyżurów / konsultacji dla studentów. W sprawach pilnych zapraszamy do kontaktu mailowego z sekretariatem ds. studenckich.

2017-06-28


DZIEŃ OTWARTY UW | Stoisko Szkoły Języków Obcych na Dniu Otwartym UW (23 kwietnia 2017 r.)

2017-04-24


→ ZMIANA WYSOKOŚCI OPŁATY ZA LEKTORATY | Na mocy Zarządzenia Nr 32 Rektora UW z dnia 31 marca 2017 r. ulegnie zmianie wysokość opłaty za lektorat języka obcego. Od 1 października 2017 r. koszt kursu (60h) będzie wynosił 825,60 PLN.

2017-04-19


→ KONFERENCJA | Zapraszamy do udziału w międzynarodowej konferencji „Ocenianie kształtujące w nauczaniu języków obcych”, która odbędzie się 19 września 2017 na Uniwersytecie Warszawskim. | więcej |

2017-01-21


→ PODPIĘCIA | Osoby, które do dnia 13.12.2016 r. dokonały rejestracji na egzamin językowy w sesji zimowej, są zobowiązane do podpięcia tego przedmiotu pod program / etap studiów.  Rejestracje zrealizowane w terminie późniejszym  będą automatycznie powiązane z podpięciem, (student nie musi już wtedy samodzielnie wykonywać tej operacji) | źródło

2016-12-13


→ FOUNDATION YEAR PROGRAMME | If you are interested in taking up university studies in English but your level of English proficiency is insufficient, enrol on the Foundation Year Programme, offered by the University of Warsaw. Detailed information about the programme is available here.


kampus_jesien