Aktualności

→ ANKIETA OCENIAJĄCA LEKTORATY | Uprzejmie informujemy, że ankieta studencka będzie otwarta do 11 czerwca. Ankieta znajduje się w serwisie USOS-web Kampusu Centralnego (a NIE na serwerach wydziałowych). Serdecznie zachęcamy do jej wypełnienia.


→ OGŁOSZENIE | REKTOR UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO OGŁASZA KONKURS NA STANOWISKO DYREKTORA SZKOŁY JĘZYKÓW OBCYCH |  docx * pdf  |

WYMAGANIA:

 1. wykształcenie wyższe filologiczne, co najmniej stopień naukowy doktora,
 2. biegła znajomość dwóch języków obcych, w tym języka angielskiego,
 3. minimum 5-letni staż pracy na stanowisku kierowniczym,
 4. doświadczenie w kierowaniu dużymi zespołami ludzkimi,
 5. znajomość europejskich zasad polityki językowej i kształcenia językowego,
 6. doświadczenie w zakresie metodyki nauczania języków obcych,
 7. doświadczenie w zakresie zarządzania, w szczególności zarządzania finansami instytucji publicznej związanej z nauką.

WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. list aplikacyjny,
 2. życiorys zawodowy,
 3. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 4. wykaz dorobku zawodowego,
 5. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobo­wych do celów postępowania konkursowego,
 6. oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralno­ści za przestępstwo popełnione umyślnie.

Dokumenty prosimy składać osobiście lub przesłać do Biura Spraw Pracowni­czych w zamkniętej kopercie z dopiskiem „ Dyrektor Szkoły Języków Obcych” do dnia 14.06.2017 r. na adres: Uniwersytet Warszawski, Biuro Spraw Pracowniczych, Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa

2017-05-30


DZIEŃ OTWARTY UW | Stoisko Szkoły Języków Obcych na Dniu Otwartym UW (23 kwietnia 2017 r.)

2017-04-24


→ REJESTRACJA NA EGZAMINY JĘZYKOWE W SESJI LETNIEJ | Uprzejmie informujemy, że kolejne miejsca na egzaminy językowe w sesji letniej będą sukcesywnie dodawane na stronie rejestracji żetonowej po zapełnieniu się miejsc już udostępnionych. W przypadku chwilowego braku miejsc prosimy o cierpliwość. Nowe miejsca pojawią się wkrótce, po aktualizacji systemu rejestracji (może to potrwać kilka godzin). Za utrudnienia przepraszamy.

2017-04-21


→ ZMIANA WYSOKOŚCI OPŁATY ZA LEKTORATY | Na mocy Zarządzenia Nr 32 Rektora UW z dnia 31 marca 2017 r. ulegnie zmianie wysokość opłaty za lektorat języka obcego. Od 1 października 2017 r. koszt kursu (60h) będzie wynosił 825,60 PLN.

2017-04-19


→ KONFERENCJA | Zapraszamy do udziału w międzynarodowej konferencji „Ocenianie kształtujące w nauczaniu języków obcych”, która odbędzie się 19 września 2017 na Uniwersytecie Warszawskim. | więcej |

2017-01-21


→ PODPIĘCIA | Osoby, które do dnia 13.12.2016 r. dokonały rejestracji na egzamin językowy w sesji zimowej, są zobowiązane do podpięcia tego przedmiotu pod program / etap studiów.  Rejestracje zrealizowane w terminie późniejszym  będą automatycznie powiązane z podpięciem, (student nie musi już wtedy samodzielnie wykonywać tej operacji) | źródło

2016-12-13


→ FOUNDATION YEAR PROGRAMME | If you are interested in taking up university studies in English but your level of English proficiency is insufficient, enrol on the Foundation Year Programme, offered by the University of Warsaw. Detailed information about the programme is available here:


kampus_jesien