Aktualności

→ REJESTRACJA NA KURSY REPETYTORYJNERejestracja na kursy repetytoryjne z języków obcych w semestrze zimowym 2016/2017, od: 2016-11-18 21:00:00, do: 2017-01-17 23:59:00, limit wydanych żetonów: 10xKURS | Więcej informacji o kursach repetytoryjnych

2016-11-25


→ EGZAMINY W SESJI ZIMOWEJ | Osoby zainteresowane przystąpieniem do egzaminu z języka obcego w sesji zimowej będą mogły zarejestrować się na egzamin z wybranego języka obcego poprzez system rejestracji żetonowej w terminie 17.11.2016 (od godz. 21.00) – 23.01.2017 (do godz. 23.59) | Egzaminy certyfikacyjne | Kolejny żeton egzaminacyjny | Rejestracja osób spoza UW

2016-11-15


→ FOUNDATION YEAR PROGRAMME | If you are interested in taking up university studies in English but your level of English proficiency is insufficient, enrol on the Foundation Year Programme, offered by the University of Warsaw. Detailed information about the programme is available here:


→ WYBORY DO SENATU UW | Z przyjemnością informujemy, że pani Jolanta Urbanikowa, pełnomocnik Rektora ds. realizacji Procesu Bolońskiego i organizacji Nauczania Języków Obcych oraz starszy wykładowca w SzJO UW została wybrana na członka Senatu UW w kadencji 2016-2020.


kampus_jesien